Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Halici Nicușor în legislatura 2016-2020?

4180 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
201. 08.10.2019 12:19 22762 Vot final
PHCD 49/2019 privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2018
DA
202. 08.10.2019 12:18 22764 Modificare Lista vot final Abținere
203. 08.10.2019 12:02 22761 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
204. 07.10.2019 16:24 22756 Comisia de administrație sa lucreze în paralel cu plenul DA
205. 07.10.2019 16:12 22755 Retrimitere la comisie PL 221/2017 DA
206. 07.10.2019 16:11 22754 Modificare ordine de zi DA
207. 07.10.2019 16:10 22753 Modificare ordine de zi DA
208. 07.10.2019 16:06 22752 Modificare ordine de zi DA
209. 02.10.2019 15:41 22748 Programul de lucru si ordinea de zi DA
210. 02.10.2019 12:04 22746 Vot final
Adoptare PL 102/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
DA
211. 02.10.2019 12:02 22745 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
212. 24.09.2019 12:25 22738 Vot final
Adoptare PL 279/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
DA
213. 24.09.2019 12:24 22737 Vot final
Adoptare PL 14/2018 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
DA
214. 24.09.2019 12:23 22736 Vot final
Adoptare PL 726/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
DA
215. 24.09.2019 12:15 22735 Vot final
Adoptare PL 397/2019 privind instituirea zilei de 12 octombrie ca Ziua limbii, alfabetului și culturii armene
DA
216. 24.09.2019 12:14 22734 Vot final
Adoptare PL 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
DA
217. 24.09.2019 12:14 22733 Vot final
Adoptare PL 133/2018 privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor
DA
218. 24.09.2019 12:13 22732 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor (BPI 573/23.09.2019 ;PH CD 45/2019)
PHCD 45/2019 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
219. 24.09.2019 12:06 22731 Vot final
PHCD 47/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune: abordarea coordonată a Uniunii COM (2019) 195
DA
220. 24.09.2019 12:06 22730 Vot final
PHCD 46/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă care își protejează cetățenii și sporește calitatea vieții acestora COM (2019) 149
DA
221. 24.09.2019 12:05 22729 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 43/2019).
PHCD 43/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
222. 24.09.2019 10:17 22724 Modificare ordine de zi DA
223. 24.09.2019 10:16 22723 Modificare ordine de zi NU
224. 24.09.2019 10:12 22728 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
225. 23.09.2019 16:28 22721 Retrimitere la comisie PL 305/2019 DA
226. 23.09.2019 16:28 22720 Retrimitere la comisie PL 304/2019 DA
227. 23.09.2019 16:27 22719 Abținere
228. 18.09.2019 12:13 22711 Vot final
Adoptare PL 660/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003
DA
229. 18.09.2019 12:13 22710 Vot final
Adoptare PL 399/2018 pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
DA
230. 18.09.2019 12:12 22708 Vot final
Adoptare PL 366/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2017 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008
DA
231. 18.09.2019 12:12 22709 Vot final
Adoptare PL 179/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative
DA
232. 18.09.2019 12:11 22707 Vot final
Adoptare PL 665/2018 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
DA
233. 18.09.2019 12:10 22716 Vot final
PHCD 41/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Cum construim încrederea cetățenilor într-o inteligență artificială centrată pe factorul uman COM(2019) 168
DA
234. 18.09.2019 12:10 22717 Vot final
PHCD 42/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Uniunea Europeană, America Latină și zona Caraibilor: unirea forțelor pentru un viitor comun JOIN(2019) 6
DA
235. 18.09.2019 12:09 22715 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 40/2019).
PHCD 40/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
236. 18.09.2019 12:08 22712 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
237. 18.09.2019 12:07 22714 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
238. 18.09.2019 11:31 22700 Prelungirea programului de lucru DA
239. 18.09.2019 10:48 22699 Pl-x 170/2019 - Retrimitere la comisie DA
240. 18.09.2019 10:31 22698 Pl-x 324/2018 - Retrimitere la comisie DA
241. 18.09.2019 10:30 22702 Modificare ordine de zi DA
242. 18.09.2019 10:30 22706 Pl-x 447/2018 - Retrimitere la comisie DA
243. 18.09.2019 10:29 22705 Introducerea pe ordinea de zi - Pl-x 170/2019 DA
244. 18.09.2019 10:21 22701 Modificare ordine de zi NU
245. 11.09.2019 12:46 22668 Vot final
Adoptare PL 754/2018 pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri"
DA
246. 11.09.2019 12:46 22667 Vot final
Adoptare PL 37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
247. 11.09.2019 12:45 22666 Vot final
Adoptare PL 743/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
DA
248. 11.09.2019 12:45 22665 Vot final
Adoptare PL 551/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
DA
249. 11.09.2019 12:44 22664 Vot final
Adoptare PL 15/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
DA
250. 11.09.2019 12:25 22663 Vot final
Adoptare PL 356/2019 privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România
DA
251. 11.09.2019 12:24 22661 Vot final
Adoptare PL 582/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
DA
252. 11.09.2019 12:24 22662 Vot final
Adoptare PL 576/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
DA
253. 11.09.2019 12:23 22660 Vot final
Adoptare PL 646/2018 pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
DA
254. 11.09.2019 12:22 22659 Vot final
Adoptare PL 605/2018 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
255. 11.09.2019 12:22 22658 Vot final
Adoptare PL 639/2018 privind exonerarea de la plată a unor obligații
DA
256. 11.09.2019 12:21 22657 Vot final
Adoptare PL 11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
DA
257. 11.09.2019 12:20 22656 Vot final
Adoptare PL 689/2018 pentru modificarea și completarea art V din Ordonanței Guvernului nr.17 /2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
DA
258. 11.09.2019 12:19 22655 Vot final
Adoptare PL 271/2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo
DA
259. 11.09.2019 12:19 22654 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.121/2016 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat (PH CD 38/2019).
PHCD 38/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.121/2016 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
DA
260. 11.09.2019 12:18 22653 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 37/2019).
PHCD 37/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
261. 11.09.2019 12:03 22652 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
262. 11.09.2019 10:29 22650 Modificare ordine de zi DA
263. 11.09.2019 10:28 22649 Modificare ordine de zi DA
264. 11.09.2019 10:27 22648 Modificare ordine de zi DA
265. 11.09.2019 10:26 22647 Modificare ordine de zi DA
266. 11.09.2019 10:25 22646 Modificare ordine de zi NU
267. 02.09.2019 16:33 22609 DA
268. 02.09.2019 16:21 22608 DA
269. 03.07.2019 12:53 22590 Vot final
Adoptare PL 329/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
DA
270. 03.07.2019 12:42 22589 Vot final
Adoptare PL 254/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
DA
271. 03.07.2019 12:41 22588 Vot final
Adoptare PL 277/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
DA
272. 03.07.2019 12:41 22587 Vot final
Adoptare PL 316/2019 pentru modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
DA
273. 03.07.2019 12:40 22586 Vot final
Adoptare PL 315/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
DA
274. 03.07.2019 12:39 22585 Vot final
Adoptare PL 244/2019 pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
DA
275. 03.07.2019 12:38 22592 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
276. 03.07.2019 12:23 22583 Pl 329/2019 - ama.52 NU
277. 03.07.2019 12:22 22582 Pl 329/2019 - forma comisie DA
278. 03.07.2019 12:21 22581 Pl 329/2019 - amr.6 NU
279. 03.07.2019 12:20 22580 Pl 329/2019 - forma comisie DA
280. 03.07.2019 12:19 22579 Pl 329/2019 - amr. 4 NU
281. 03.07.2019 12:06 22578 Timp dezbatere - Pl 329/2019 DA
282. 03.07.2019 11:57 22577 Prelungire program de lucru DA
283. 03.07.2019 11:46 22576 Timp dezbatere - PL 316/2019 DA
284. 03.07.2019 11:28 22575 Timp dezbatere - PL 315/2019 DA
285. 03.07.2019 11:25 22574 PL 254/2019 - forma comisiei DA
286. 03.07.2019 11:24 22573 PL 254/2019 - amr.4 DA
287. 03.07.2019 11:21 22572 PL 254/2019 - amr 1 NU
288. 03.07.2019 11:18 22571 PL 254/2019 - ama 61 DA
289. 03.07.2019 11:01 22570 Retrimitere la comisie - 254/2019 NU
290. 03.07.2019 10:55 22569 PL 244/2019 - ama 3 DA
291. 03.07.2019 10:53 22568 Retrimitere la comisie - PL 244/2019 NU
292. 03.07.2019 10:30 22567 Modificare ordine de zi DA
293. 03.07.2019 10:29 22566 Modificare ordine de zi DA
294. 03.07.2019 10:27 22565 Modificare ordine de zi DA
295. 26.06.2019 14:21 22554 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie DA
296. 26.06.2019 14:20 22553 Proiectul de Hotarare pentru constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie DA
297. 26.06.2019 14:19 22559 DA
298. 26.06.2019 13:35 22542 Vot final
Respingere PL 265/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
DA
299. 26.06.2019 13:23 22541 Vot final
Adoptare PL 725/2018 privind sistemul public de pensii
DA
300. 26.06.2019 13:22 22540 Vot final
Adoptare PL 125/2019 pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 28 septembrie 2021, 10:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro