Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Halici Nicușor

1244 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
301. 18.05.2021 14:56 28186 Vot final
Respingere PL 556/2017 pentru completarea art.903 din Legea nr.134/ 2010 privind Codul de procedură civilă
YES
302. 18.05.2021 14:55 28185 Vot final
Respingere PL 220/2017 privind abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 și alin.(5) al art.20 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
YES
303. 18.05.2021 14:54 28184 Vot final
Respingere PL 704/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare
Abstention
304. 18.05.2021 14:53 28183 Vot final
Respingere PL 372/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării "
Abstention
305. 18.05.2021 14:52 28182 Vot final
Respingere PL 393/2017 pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Abstention
306. 18.05.2021 14:52 28181 Vot final
Respingere PL 86/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
NO
307. 18.05.2021 14:50 28180 Vot final
Respingere PL 185/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
YES
308. 18.05.2021 14:49 28179 Vot final
Respingere PL 541/2018 pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
YES
309. 18.05.2021 14:48 28178 Vot final
Respingere PL 680/2018 privind abrogarea art.19 din Ordonanța de urgență nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare
YES
310. 18.05.2021 14:47 28177 Vot final
Respingere PL 147/2019 pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
YES
311. 18.05.2021 14:46 28176 Vot final
Respingere PL 174/2019 pentru modificarea și completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
YES
312. 18.05.2021 14:46 28175 Vot final
Respingere PL 19/2019 pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
YES
313. 18.05.2021 14:45 28174 Vot final
Respingere PL 173/2019 pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
NO
314. 18.05.2021 14:42 28173 Vot final
Respingere PL 410/2017 pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului
YES
315. 18.05.2021 14:41 28172 Vot final
Respingere PL 273/2018 pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
YES
316. 18.05.2021 14:41 28171 Vot final
Respingere PL 163/2019 privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor în România și OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
YES
317. 18.05.2021 14:39 28170 Vot final
Respingere PL 162/2019 pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
YES
318. 18.05.2021 14:39 28169 Vot final
Respingere PL 694/2015 privind reglementarea creanțelor cesionate
YES
319. 18.05.2021 14:38 28168 Vot final
Respingere PL 205/2019 pentru completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
320. 18.05.2021 14:37 28167 Vot final
Respingere PL 154/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare
YES
321. 18.05.2021 14:36 28166 Vot final
Respingere PL 666/2018 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare
YES
322. 18.05.2021 14:35 28165 Vot final
Respingere PL 361/2015 privind acordarea de vouchere culturale
YES
323. 18.05.2021 14:35 28164 Vot final
Respingere PL 259/2019 pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare
YES
324. 18.05.2021 14:33 28163 Vot final
Adoptare PL 561/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
YES
325. 12.05.2021 13:10 28158 Vot final
Adoptare PL 470/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
YES
326. 12.05.2021 13:09 28157 Vot final
Adoptare PL 265/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
YES
327. 12.05.2021 13:08 28156 Vot final
Adoptare PL 6/2021 pentru modificarea și completarea art.54 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară
NO
328. 12.05.2021 13:05 28155 Vot final
Adoptare PL 128/2021 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la București, la 9 decembrie 2020 și la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020
YES
329. 12.05.2021 13:03 28153 Vot final
Adoptare PL 53/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic
YES
330. 12.05.2021 13:02 28152 Vot final
Adoptare PL 143/2021 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la București, la 5 septembrie 2020
YES
331. 12.05.2021 13:01 28151 Vot final
Adoptare PL 167/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
YES
332. 12.05.2021 12:57 28150 Vot final
Adoptare PL 45/2020 pentru instituirea Zilei Românității Balcanice
YES
333. 12.05.2021 12:56 28149 Vot final
Adoptare PHCD 53/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Noua a agendă privind consumatorii - Consolidarea rezilienței consumatorilor pentru o redresare durabilă COM(2020) 696
YES
334. 12.05.2021 12:55 28148 Vot final
Adoptare PHCD 54/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum a potențialului inovator al UE - Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE COM (2020)760
YES
335. 12.05.2021 12:54 28147 Prezență - Verificare prezenta Didn't vote
336. 11.05.2021 19:16 28127 Modificarea programului de lucru YES
337. 11.05.2021 19:15 28126 Procedura de vot NO
338. 11.05.2021 18:58 28136 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2021 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989 YES
339. 11.05.2021 18:56 28135 Proiectul de Hotarare privind constituirea Grupului de lucru pentru combaterea cancerului YES
340. 11.05.2021 18:49 28134 Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă privind identificarea situației reale, a situației raportate de autorități, a evoluției indicatorilor de sănătate publică și a măsurilor de protejare a sănătății populației românilor în pandemia declarată de OMS. YES
341. 11.05.2021 17:38 28124 Suplimentarea ordinii de zi NO
342. 11.05.2021 17:34 28142 Raportul de activitate al Societatii Romane de Radiodifuziune pe anul 2017 YES
343. 11.05.2021 17:33 28141 Raportul de activitate al Societatii Romane de Radiodifuziune pe anul 2018 YES
344. 11.05.2021 17:32 28140 Raportul de activitate al Societatii Romane de Radiodifuziune pe anul 2019 YES
345. 11.05.2021 17:09 28139 Raportul de activitate al Societatii Romane de Televiziune pe anul 2017 YES
346. 11.05.2021 17:08 28138 Raportul de activitate al Societatii Romane de Televiziune pe anul 2018 YES
347. 11.05.2021 17:07 28137 Raportul de activitate al Societatii Romane de Televiziune pe anul 2019 YES
348. 11.05.2021 16:53 28123 Procedura de lucru YES
349. 11.05.2021 16:25 28128 Programul de lucru YES
350. 11.05.2021 16:24 28129 Ordinea de zi YES
351. 11.05.2021 16:23 28122 Propunerea domnului deputat Alfred Simonis. Abstention
352. 11.05.2021 16:16 28121 Modificare ordine de zi - punctul 17 devine 3. YES
353. 11.05.2021 14:59 28100 Vot final - PL-x 286/2018/2021 - Vot final
Respingere PL 286/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
Abstention
354. 11.05.2021 14:57 28099 Vot final - PL-x 383/2015 - Vot final
Respingere PL 383/2015 pentru modificarea și completarea art.29 alin.(11) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și a art.45 alin.(4) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
YES
355. 11.05.2021 14:56 28098 Vot final - PL-x 373/2015 - Vot final
Respingere PL 373/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
YES
356. 11.05.2021 14:55 28097 Vot final - Pl-x 531/2013 - Vot final
Respingere PL 531/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
YES
357. 11.05.2021 14:54 28096 Vot final - PL-x 339/2011 - Vot final
Respingere PL 339/2011 pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
YES
358. 11.05.2021 14:53 28095 Vot final - PL-x 334/2011 - Vot final
Respingere PL 334/2011 pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
YES
359. 11.05.2021 14:52 28094 Vot final - PL-x 571/2010 - Vot final
Respingere PL 571/2010 pentru completarea alineatului (17) al art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
YES
360. 11.05.2021 14:50 28093 Vot final - Pl-x 702/2018 - Vot final
Respingere PL 702/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă
YES
361. 11.05.2021 14:49 28091 Vot final - PL-x 463/2018 - Vot final
Respingere PL 463/2018 pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
NO
362. 11.05.2021 14:48 28090 Vot final - PL-x 556/2019 - Vot final
Respingere PL 556/2019 privind regimul articolelor pirotehnice
Abstention
363. 11.05.2021 14:47 28116 Vot final - Pl-x 714/2018 - Vot final
Respingere PL 714/2018 privind exercitarea profesiei de moașă, precum și înființarea și funcționarea Colegiului Național al Moașelor din România
YES
364. 11.05.2021 14:46 28115 Vot final - Pl-x 659/2018 - Vot final
Respingere PL 659/2018 privind activitățile prestabilite de tip ridesharing
Abstention
365. 11.05.2021 14:45 28114 Vot final - Pl-x 114/2019 - Vot final
Respingere PL 114/2019 pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
YES
366. 11.05.2021 14:44 28113 Vot final - PL-x 376/2019 - Vot final
Respingere PL 376/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
YES
367. 11.05.2021 14:43 28112 Vot final - Pl-x 358/2016 - Vot final
Respingere PL 358/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
YES
368. 11.05.2021 14:42 28111 Vot final - PL-x 513/2014 - Vot final
Respingere PL 513/2014 de completare a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
YES
369. 11.05.2021 14:41 28110 Vot final - PL-x 210/2010 - Vot final
Respingere PL 210/2010 pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la Convenția universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea Convenției și în cazul lucrărilor persoanelor apatride și a refugiaților, adoptat la Geneva, Elveția, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO
YES
370. 11.05.2021 14:40 28109 Vot final - PL-x 579/2019 - Vot final
Respingere PL 579/2019 pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern
NO
371. 11.05.2021 14:39 28108 Vot final - PL-x 582/2019 - Vot final
Respingere PL 582/2019 pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă
NO
372. 11.05.2021 14:38 28107 Vot final - PL-x 432/2019 - Vot final
Respingere PL 432/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
373. 11.05.2021 14:37 28106 Vot final - PL-x 145/2019 - Vot final
Respingere PL 145/2019 privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS”
Abstention
374. 11.05.2021 14:36 28105 Vot final - PL-x 499/2019 - Vot final
Respingere PL 499/2019 privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava
YES
375. 11.05.2021 14:35 28104 Vot final - Pl-x 153/2018 - Vot final
Respingere PL 153/2018 privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava"
YES
376. 11.05.2021 14:34 28103 Vot final - Pl-x 850/2015 - Vot final
Respingere PL 850/2015 privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro și embriotransfer
NO
377. 11.05.2021 14:32 28102 Prezență - Prezenta Didn't vote
378. 11.05.2021 14:00 28089 Retrimitere la comisie -
PL 33/2019 pentru modificarea anexei 3 la Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
YES
379. 11.05.2021 13:19 28088 Retrimitere la comisie -
PL 463/2018 pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
YES
380. 11.05.2021 12:53 28087 Retrimitere la comisie -
PL 582/2019 pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă
YES
381. 11.05.2021 12:31 28086 Retrimitere la comisie -
PL 153/2018 privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava"
YES
382. 11.05.2021 12:06 28085 Retrimitere la comisie -
PL 850/2015 privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro și embriotransfer
YES
383. 10.05.2021 17:08 28082 Vot final - PL-x 185/2021 - Vot final adoptare
Adoptare PL 185/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
Abstention
384. 10.05.2021 17:05 28083 Prezență - Prezenta Didn't vote
385. 10.05.2021 16:13 28081 Modificare ordine de zi - punctul 26 devine punctul 12. YES
386. 05.05.2021 12:27 28078 Vot final
Respingere PL 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Abstention
387. 05.05.2021 12:26 28077 Vot final
Respingere PL 178/2015 pentru modificarea și completarea art.106 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
YES
388. 05.05.2021 12:25 28076 Vot final
Respingere PL 327/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Abstention
389. 05.05.2021 12:24 28075 Vot final
Respingere PL 14/2019 pentru modificarea alin.(11) și alin.(12) ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
390. 05.05.2021 12:23 28074 Vot final
Respingere PL 60/2017 privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire și protecție a persoanelor cu sindrom Down
Abstention
391. 05.05.2021 12:22 28073 Vot final
Respingere PL 398/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
YES
392. 05.05.2021 12:21 28072 Vot final
Respingere PL 527/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
NO
393. 05.05.2021 12:20 28071 Vot final
Respingere PL 188/2019 pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
394. 05.05.2021 12:19 28070 Vot final
Respingere PL 383/2019 pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea nr.215 /2016 privind ceremoniile oficiale
NO
395. 05.05.2021 12:18 28069 Vot final
Respingere PL 801/2015 privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding)
YES
396. 05.05.2021 12:18 28068 Vot final
Respingere PL 360/2019 pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
397. 05.05.2021 12:17 28067 Vot final
Respingere PL 488/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind funcționarii publici
YES
398. 05.05.2021 12:16 28066 Vot final
Respingere PL 671/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău
YES
399. 05.05.2021 12:15 28065 Vot final
Respingere PL 228/2019 pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
YES
400. 05.05.2021 12:14 28064 Vot final
Respingere PL 526/2018 pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 23 october 2021, 7:24
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro