Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Halici Nicușor

1244 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
401. 05.05.2021 12:13 28063 Vot final
Respingere PL 36/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război
YES
402. 05.05.2021 12:13 28062 Vot final
Respingere PL 12/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991
YES
403. 05.05.2021 12:12 28079 Prezență Didn't vote
404. 05.05.2021 12:06 28061 Vot final
Respingere PL 269/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare
Abstention
405. 05.05.2021 12:05 28060 Vot final
Respingere PL 273/2019 pentru modificarea art.55 alin.(6) lit.d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare 69/2010
Abstention
406. 05.05.2021 12:04 28059 Vot final
Respingere PL 326/2019 pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar
YES
407. 05.05.2021 12:03 28058 Prezență Didn't vote
408. 27.04.2021 12:25 28051 Vot final
Respingere PL 246/2019 privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor
YES
409. 27.04.2021 12:24 28050 Vot final
Respingere PL 138/2019 pentru modificarea și completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal"
YES
410. 27.04.2021 12:22 28049 Vot final
Respingere PL 324/2019 pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
YES
411. 27.04.2021 12:21 28048 Vot final
Respingere PL 220/2019 pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic
YES
412. 27.04.2021 12:20 28047 Vot final
Respingere PL 540/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
YES
413. 27.04.2021 12:19 28046 Vot final
Respingere PL 187/2019 privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament"
NO
414. 27.04.2021 12:18 28045 Vot final
Respingere PL 413/2017 pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
YES
415. 27.04.2021 12:18 28044 Vot final
Respingere PL 323/2019 pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
YES
416. 27.04.2021 12:17 28043 Vot final - P
Respingere PL 351/2016 privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR
Abstention
417. 27.04.2021 12:16 28042 Vot final
Respingere PL 339/2020 pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată
NO
418. 27.04.2021 12:15 28041 Vot final
Respingere PL 41/2019 privind obligativitatea instructajului post-natal
NO
419. 27.04.2021 12:09 28040 Vot final
Respingere PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
NO
420. 27.04.2021 12:08 28039 Vot final
Respingere PL 243/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
421. 27.04.2021 12:07 28038 Vot final
Respingere PL 130/2020 pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României
NO
422. 27.04.2021 12:05 28037 Prezență - Verificare prezenta Didn't vote
423. 21.04.2021 12:34 28032 Vot final
Adoptare PL 79/2021 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011
YES
424. 21.04.2021 12:34 28031 Vot final
Adoptare PL 14/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
YES
425. 21.04.2021 12:22 28030 Vot final
Adoptare PL 129/2020 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale
YES
426. 21.04.2021 12:21 28029 Vot final
Adoptare PL 544/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice
YES
427. 21.04.2021 12:20 28028 Vot final
Adoptare PL 105/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF)
YES
428. 21.04.2021 12:19 28027 Vot final
Adoptare PL 425/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
YES
429. 21.04.2021 12:18 28026 Vot final
Adoptare PL 127/2021 privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019
YES
430. 21.04.2021 12:17 28025 Vot final
Adoptare PL 39/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan
YES
431. 21.04.2021 12:16 28024 Vot final
Adoptare PL 106/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea Punctului Național de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport
YES
432. 21.04.2021 12:15 28023 Vot final
Adoptare PL 104/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
YES
433. 21.04.2021 12:13 28022 Vot final
Adoptare PL 94/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
YES
434. 21.04.2021 12:12 28021 Vot final
Adoptare PL 19/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
YES
435. 21.04.2021 12:11 28020 Vot final
Adoptare PL 107/2021 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
YES
436. 21.04.2021 12:10 28019 Vot final
Adoptare PHCD 36/2021 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
NO
437. 21.04.2021 12:09 28018 Vot final
Adoptare PHCD 47/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
438. 21.04.2021 12:08 28017 Vot final
Adoptare PHCD 49/2021 privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2020
YES
439. 21.04.2021 12:07 28016 Vot final
Adoptare PHCD 48/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - un nou SEC pentru cercetare și inovare COM(2020)628
YES
440. 21.04.2021 12:06 28015 Vot final
Adoptare PHCD 42/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
441. 21.04.2021 12:05 28014 Vot final - PH CD 51/2021 - Vot final adoptare YES
442. 21.04.2021 12:04 28013 Prezență - Verificare prezenta Didn't vote
443. 21.04.2021 11:39 28011 amr.4
PL 241/2018 pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
YES
444. 21.04.2021 11:35 28010 art. 16 lit. c)
PL 241/2018 pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
YES
445. 21.04.2021 10:39 28009 Timp dezbatere
PL 14/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
YES
446. 20.04.2021 14:57 28005 Vot final
Respingere PL 532/2018 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Abstention
447. 20.04.2021 14:57 28004 Vot final
Respingere PL 361/2019 pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
YES
448. 20.04.2021 14:55 28003 Vot final
Respingere PL 284/2019 privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015
YES
449. 20.04.2021 14:54 28002 Vot final
Respingere PL 91/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Abstention
450. 20.04.2021 14:53 28001 Vot final
Respingere PL 286/2019 pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
YES
451. 20.04.2021 14:52 28000 Vot final
Respingere PL 132/2020 pentru suspendarea rambursării creditelor
YES
452. 20.04.2021 14:51 27999 Vot final
Respingere PL 512/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
YES
453. 20.04.2021 14:50 27998 Vot final
Respingere PL 307/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România
YES
454. 20.04.2021 14:49 27997 Vot final
Respingere PL 235/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare
YES
455. 20.04.2021 14:48 27996 Vot final
Respingere PL 567/2019 pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
YES
456. 20.04.2021 14:47 27995 Vot final
Respingere PL 501/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
YES
457. 20.04.2021 14:46 27994 Vot final
Respingere PL 500/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
YES
458. 20.04.2021 14:45 27993 Vot final
Respingere PL 362/2019 pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
YES
459. 20.04.2021 14:44 27992 Vot final
Respingere PL 283/2019 privind completarea Ordonanței Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
460. 20.04.2021 14:43 27991 Vot final
Respingere PL 452/2019 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
YES
461. 20.04.2021 14:42 27990 Vot final
Respingere PL 379/2019 privind suspendarea permisului auto
YES
462. 20.04.2021 14:41 27989 Vot final
Respingere PL 566/2019 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
YES
463. 20.04.2021 14:40 27988 Vot final
Respingere PL 563/2019 pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
YES
464. 20.04.2021 14:39 27987 Vot final
Respingere PL 495/2019 pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
YES
465. 20.04.2021 14:38 27986 Vot final
Respingere PL 115/2019 privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale
YES
466. 20.04.2021 14:37 27985 Vot final
Respingere PL 275/2019 privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012
YES
467. 20.04.2021 14:36 27984 Vot final
Respingere PL 692/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
YES
468. 20.04.2021 14:35 27983 Vot final
Respingere PL 88/2019 pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
YES
469. 20.04.2021 14:34 27982 Vot final
Respingere PL 489/2018 pentru modificarea și completarea Legii adopției nr.273/2004
YES
470. 20.04.2021 14:33 27981 Vot final
Respingere PL 256/2019 pentru modificarea și completarea LEGII nr.136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România
YES
471. 20.04.2021 12:49 27977 Retrimitere la comisie
PL 361/2019 pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
NO
472. 20.04.2021 12:47 27976 Retrimitere la comisie
PL 343/2019 pentru completarea și modificarea Legii 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii
YES
473. 20.04.2021 12:15 27975 Retrimitere la comisie
PL 286/2019 pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
NO
474. 19.04.2021 16:35 27974 Timp dezbatere
PL 129/2020 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale
YES
475. 07.04.2021 12:31 27907 Vot final
Adoptare PL 609/2020 Legea pentru completarea art.107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
476. 07.04.2021 12:30 27906 Vot final
Adoptare PL 307/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
YES
477. 07.04.2021 12:29 27905 Vot final
Adoptare PL 540/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională
YES
478. 07.04.2021 12:28 27904 Vot final
Adoptare PL 117/2020 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2020 privind modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003
YES
479. 07.04.2021 12:27 27903 Vot final
Adoptare PL 528/2020 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
YES
480. 07.04.2021 12:25 27902 Vot final
Adoptare PL 504/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora
YES
481. 07.04.2021 12:22 27900 Vot final
Adoptare PL 360/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
YES
482. 07.04.2021 12:21 27899 Vot final
Adoptare PL 80/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
YES
483. 07.04.2021 12:21 27898 Vot final
Adoptare PL 109/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare
YES
484. 07.04.2021 12:20 27897 Vot final
Adoptare PL 393/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
YES
485. 07.04.2021 12:19 27896 Vot final
Adoptare PL 423/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
YES
486. 07.04.2021 12:18 27895 Vot final
Adoptare PHCD 46/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia farmaceutică pentru EuropaCOM (2020)761
YES
487. 07.04.2021 12:17 27894 Prezență - Verificare prezenta Didn't vote
488. 31.03.2021 12:42 27881 Vot asupra unei moțiuni YES
489. 31.03.2021 12:41 27880 Vot final
Adoptare PL 126/2018 Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
YES
490. 31.03.2021 12:40 27879 Vot final
Adoptare PL 470/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
YES
491. 31.03.2021 12:39 27878 Vot final
Adoptare PL 461/2020 privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
492. 31.03.2021 12:38 27876 Vot final
Adoptare PL 466/2020 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
YES
493. 31.03.2021 12:36 27875 Vot final
Adoptare PL 299/2020 pentru abrogarea lit.f) a art.21 alin.(1) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
YES
494. 31.03.2021 12:36 27874 Vot final
Adoptare PHCD 43/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital JOIN(2020)18
YES
495. 31.03.2021 12:35 27873 Vot final - PHCD 50/2019 - Vot final adoptare
Adoptare PHCD 50/2019 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
496. 31.03.2021 12:33 27872 Vot final - Declaratia privind unele manifestari cu caracter antisemit din Romania si tentativele de reabilitare ale criminalilor de razboi Didn't vote
497. 31.03.2021 12:32 27871 Prezență - Verificare prezenta Didn't vote
498. 31.03.2021 10:15 27866 Aprobare procedura de desfasurare si timpi dezbatere Proiect de Declaratie privind unele manifestari cu caracter antisemit din Romania si tentativele de reabilitare ale criminalilor de razboi. YES
499. 30.03.2021 15:03 27857 Vot final
Respingere PL 464/2018 pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Abstention
500. 30.03.2021 15:02 27856 Vot final
Respingere PL 202/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 22 october 2021, 22:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro