Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Nicolae Andrei în legislatura 2016-2020?

3629 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1301. 14.02.2019 09:38 21551 Titlul capitol 1 DA
1302. 14.02.2019 09:38 21550 Titlul legii DA
1303. 14.02.2019 09:35 21549 Timp dezbatere DA
1304. 13.02.2019 16:38 21348 Timp dezbatere DA
1305. 13.02.2019 16:37 21347 Modificare timpi dezbatere NU
1306. 13.02.2019 16:36 21346 Solicitare dezbatere în procedură de urgență a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 DA
1307. 13.02.2019 16:35 21345 Solicitare dezbatere în procedură de urgență a Legii bugetului de stat pe anul 2019 DA
1308. 13.02.2019 16:33 21344 Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.17/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și senatorilor, orqanizarea și funcționarea DA
1309. 13.02.2019 16:32 21342 Modificare timpi dezbatere NU
1310. 13.02.2019 16:32 21343 Adoptare program de lucru DA
1311. 13.02.2019 16:30 21341 Adoptare ordine de zi DA
1312. 13.02.2019 12:11 21339 Vot final
Adoptare PL 45/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
DA
1313. 13.02.2019 12:10 21338 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 2/2019).
PHCD 2/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
1314. 13.02.2019 12:10 21337 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1315. 13.02.2019 10:48 21335 Modificare program de lucru DA
1316. 13.02.2019 10:33 21334 Retrimitere la comisie PL 430/2018 DA
1317. 06.02.2019 12:22 21332 Vot final
Adoptare PL 735/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
DA
1318. 06.02.2019 12:22 21333 Vot final
Adoptare PL 740/2018 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul
DA
1319. 06.02.2019 12:21 21331 Vot final
Adoptare PL 694/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2018 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
DA
1320. 06.02.2019 12:20 21330 Vot final
Adoptare PL 517/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
DA
1321. 06.02.2019 12:19 21329 Vot final
Adoptare PL 545/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen
DA
1322. 06.02.2019 12:19 21328 Vot final
Adoptare PL 266/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
1323. 06.02.2019 12:18 21327 Vot final
Adoptare PL 688/2018 privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
DA
1324. 06.02.2019 12:17 21326 Vot final
Adoptare PL 593/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
1325. 06.02.2019 12:16 21325 Vot final
Adoptare PL 561/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
DA
1326. 06.02.2019 12:16 21324 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Principiile subsidiaritatii si proportionalitatii: consolidarea rolului lor in elaborarea politicilor UE COM(2018) 703 (PHCD 90/2018).
PHCD 90/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Principiile subsidiarității și proporționalității: consolidarea rolului lor în elaborarea politicilor UE COM(2018) 703
DA
1327. 06.02.2019 12:15 21323 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 1/2019).
PHCD 1/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
1328. 06.02.2019 12:14 21322 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1329. 06.02.2019 10:21 21319 Retrimitere la comisie
PL 691/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
DA
1330. 04.02.2019 16:48 21310 DA
1331. 04.02.2019 16:33 21311 DA
1332. 20.12.2018 11:39 21305 Timp dezbatere moțiune de cenzură DA
1333. 20.12.2018 11:37 21304 Aprobare ordine de zi DA
1334. 19.12.2018 13:26 21292 Vot final
Adoptare PL 693/2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare
DA
1335. 19.12.2018 13:25 21290 Vot final
Adoptare PL 695/2018 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apusen
DA
1336. 19.12.2018 13:25 21289 Vot final
Adoptare PL 597/2017 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
DA
1337. 19.12.2018 13:13 21291 Vot final
Adoptare PL 521/2018 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
1338. 19.12.2018 13:12 21288 Vot final
Adoptare PL 427/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
DA
1339. 19.12.2018 13:09 21287 Vot final
Adoptare PL 581/2014 LEGEA ZOOTEHNIEI
DA
1340. 19.12.2018 12:59 21286 Vot final
Adoptare PL 354/2018 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
DA
1341. 19.12.2018 12:44 21284 Vot final
Respingere PL 649/2018 privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole și silvice în sistemul de cadastru și carte funciară precum și pentru modificarea și completarea Legii cadstrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
1342. 19.12.2018 12:44 21285 Vot final
Adoptare PL 725/2018 privind sistemul public de pensii
DA
1343. 19.12.2018 12:43 21283 Vot final
Respingere PL 127/2014 privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan "
DA
1344. 19.12.2018 12:43 21282 Vot final
Adoptare PL 285/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
DA
1345. 19.12.2018 12:42 21301 Vot final
Adoptare PL 164/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
DA
1346. 19.12.2018 12:42 21302 Vot final
Adoptare PL 587/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2018 pentru completarea din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
DA
1347. 19.12.2018 12:41 21300 Vot final
Adoptare PL 85/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
DA
1348. 19.12.2018 12:41 21299 Vot final
Adoptare PL 84/2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
DA
1349. 19.12.2018 12:40 21297 Vot final
Adoptare PL 249/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
1350. 19.12.2018 12:40 21298 Vot final
Adoptare PL 560/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
DA
1351. 19.12.2018 12:39 21295 Vot final
Adoptare PL 748/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
1352. 19.12.2018 12:39 21296 Vot final
Adoptare PL 644/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019
DA
1353. 19.12.2018 12:38 21294 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1354. 19.12.2018 11:20 21280 Prelungire program de lucru DA
1355. 18.12.2018 18:21 21260 PL 427/2018 - ama 458 DA
1356. 18.12.2018 18:01 21259 PL 581/2014 - amr.1 NU
1357. 18.12.2018 17:58 21258 Retrimitere la comisie - PL 285/2018 DA
1358. 18.12.2018 17:57 21257 Prelungire program de lucru DA
1359. 18.12.2018 17:40 21256 PL 748/2018 - ama 10 NU
1360. 18.12.2018 17:38 21255 PL 748/2018 - eliminare capitolul 7 DA
1361. 18.12.2018 17:29 21254 Retrimitere la comisie -PL 319/2018 NU
1362. 18.12.2018 17:26 21253 PL 725/2018 - anexe DA
1363. 18.12.2018 17:25 21252 PL 725/2018 - art.158-182 DA
1364. 18.12.2018 17:25 21251 PL 725/2018 - art.125-257 DA
1365. 18.12.2018 17:24 21248 PL 725/2018 - art.57-70 DA
1366. 18.12.2018 17:24 21249 PL 725/2018 - art.71-90 DA
1367. 18.12.2018 17:24 21250 PL 725/2018 - art.91 - 124 DA
1368. 18.12.2018 17:23 21247 PL 725/2018 - art.56 DA
1369. 18.12.2018 17:22 21246 PL 725/2018 - forma comisie DA
1370. 18.12.2018 17:22 21245 PL 725/2018 - amr 75 NU
1371. 18.12.2018 17:20 21244 PL 725/2018 - forma comisie DA
1372. 18.12.2018 17:19 21243 PL 725/2018 - amr 56 NU
1373. 18.12.2018 17:17 21242 PL 725/2018 - amr 68 DA
1374. 18.12.2018 17:17 21241 PL 725/2018 - forma comisiei DA
1375. 18.12.2018 17:16 21240 PL 725/2018 - amr 117 NU
1376. 18.12.2018 17:15 21239 PL 725/2018 - forma comisie DA
1377. 18.12.2018 17:14 21238 PL 725/2018 - amr 91 NU
1378. 18.12.2018 17:12 21237 PL 725/2018 - amr 68 DA
1379. 18.12.2018 17:10 21236 PL 725/2018 - forma comisie DA
1380. 18.12.2018 17:10 21235 PL 725/2018 - amr 24 NU
1381. 18.12.2018 17:08 21234 PL 725/2018 - forma comisie DA
1382. 18.12.2018 17:07 21233 PL 725/2018 - amr 2 NU
1383. 18.12.2018 17:05 21232 PL 725/2018 - amr 12 DA
1384. 18.12.2018 16:30 21231 PL 725/2018 - Timp dezbatere - 60 minute DA
1385. 18.12.2018 16:26 21230 PL 725/2018 - Timp dezbatere - 20 minute DA
1386. 18.12.2018 16:19 21228 Retrimitere la comisie - PL 285/2018 NU
1387. 18.12.2018 16:19 21227 Retrimitere la comisie - PL 725/2018 NU
1388. 18.12.2018 16:13 21226 Retrimitere la comisie - PL 454/2018 DA
1389. 18.12.2018 16:11 21225 Modificare ordine de zi DA
1390. 18.12.2018 16:10 21224 Retrimitere la comisie - PL 521/2018 DA
1391. 18.12.2018 16:10 21223 Retrimitere la comisie PL 560/2018 - 30 minute DA
1392. 18.12.2018 16:08 21222 Modificare ordine de zi DA
1393. 18.12.2018 16:07 21221 Retrimitere la comisie Pl 590/2018 DA
1394. 18.12.2018 16:07 21220 Modificare ordine de zi DA
1395. 18.12.2018 16:06 21229 Modificare odrdine de zi DA
1396. 17.12.2018 17:51 21135 Propunere vot DA
1397. 17.12.2018 17:50 21134 Retrimitere la comisie- Proiectul de Hotărâre pentru instituirea unor măsuri privind Comisia parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989 DA
1398. 17.12.2018 17:49 21133 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2019 DA
1399. 17.12.2018 17:44 21132 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. DA
1400. 17.12.2018 17:43 21131 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr.76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019. DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 18 octombrie 2021, 8:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro