Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Nicolae Andrei în legislatura 2016-2020?

3629 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
401. 25.06.2019 16:12 22499 Modificare ordine de zi DA
402. 25.06.2019 16:11 22498 Modificare ordine de zi DA
403. 25.06.2019 16:10 22489 Introducerea pe ordinea de zi a PL-x 274/2019 DA
404. 18.06.2019 14:23 22480 Timp dezbatere Moțiune de cenzură DA
405. 18.06.2019 14:21 22479 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea, modificarea și completarea propunereilor legislative în materie electorală DA
406. 18.06.2019 14:14 22477 Aprobare program de lucru DA
407. 18.06.2019 14:14 22478 Aprobare ordine de zi DA
408. 18.06.2019 14:13 22476 Prezență - Prezență Nu a votat
409. 12.06.2019 12:40 22472 Vot final
Respingere PL 232/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale
DA
410. 12.06.2019 12:39 22471 Vot final
Respingere PL 231/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
DA
411. 12.06.2019 12:35 22470 Vot final
Adoptare PL 98/2019 pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
412. 12.06.2019 12:34 22469 Vot final
Adoptare PL 157/2019 modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
413. 12.06.2019 12:26 22467 Vot final
Adoptare PL 225/2019 pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
DA
414. 12.06.2019 12:25 22466 Vot final
Adoptare PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
DA
415. 12.06.2019 12:24 22465 Vot final
Adoptare PL 744/2018 pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
DA
416. 12.06.2019 12:23 22464 Vot final
Adoptare PL 103/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative
DA
417. 12.06.2019 12:23 22463 Vot final
Adoptare PL 34/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
DA
418. 12.06.2019 12:22 22461 Vot final
Adoptare PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
419. 12.06.2019 12:22 22462 Vot final
Adoptare PL 243/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
DA
420. 12.06.2019 12:21 22459 Vot final
Adoptare PL 729/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
421. 12.06.2019 12:21 22460 Vot final
Adoptare PL 263/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
422. 12.06.2019 12:20 22458 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 24/2019).
PHCD 24/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
423. 12.06.2019 12:19 22457 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
424. 12.06.2019 11:49 22449 Prelungirea programului de lucru DA
425. 12.06.2019 11:34 22455 PL-x 734/2018 - Anexa 1
PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
DA
426. 12.06.2019 11:33 22454 Stabilire timpi dezbatere
PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
DA
427. 12.06.2019 11:26 22448 Prelungirea programului de lucru DA
428. 12.06.2019 11:04 22453 Amendament admis
PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
NU
429. 12.06.2019 11:03 22452 Amendament admis
PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
NU
430. 05.06.2019 12:19 22428 Vot final
Adoptare PL 143/2019 privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
DA
431. 05.06.2019 12:18 22427 Vot final
Adoptare PL 126/2019 pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
DA
432. 05.06.2019 12:18 22426 Vot final
Respingere PL 438/2018 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
DA
433. 05.06.2019 12:17 22425 Vot final
Adoptare PL 454/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
DA
434. 05.06.2019 12:16 22424 Vot final
Adoptare PL 121/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
DA
435. 05.06.2019 12:15 22423 Vot final
Adoptare PL 24/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
DA
436. 05.06.2019 12:15 22422 Vot final
Adoptare PL 95/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
DA
437. 05.06.2019 12:13 22421 Vot final
Adoptare PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
DA
438. 05.06.2019 12:12 22420 Vot final
PHCD 22/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
439. 05.06.2019 12:11 22419 Vot final
PHCD 19/2019 privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților
DA
440. 05.06.2019 12:09 22418 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui loc de deputat (PHCD 21/2019).
PHCD 21/2019 privind validarea unui mandat de deputat
DA
441. 05.06.2019 12:06 22429 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
442. 05.06.2019 11:21 22416 PL 567/2008/2018 - retrimitere la comisie NU
443. 05.06.2019 10:27 22415 Modificare ordine de zi DA
444. 05.06.2019 10:21 22414 Modificare ordine de zi DA
445. 05.06.2019 10:20 22413 PHCD 20/2019 - amânată dezbaterea DA
446. 05.06.2019 10:18 22412 PHCD 15/2019 - retrimitere la comisie DA
447. 03.06.2019 16:27 22410 Modificare ordine de zi DA
448. 03.06.2019 16:26 22409 Retrimitere la comiei Pl 601/2014 DA
449. 03.06.2019 16:25 22408 PHCD 22/2019 - se dezbate miercuri 05.03.2019 DA
450. 29.05.2019 14:10 22404 DA
451. 29.05.2019 14:04 22407 Reluarea votului NU
452. 29.05.2019 14:03 22406 Amânarea cu o saptamana a alegerii presedintelui Camerei Deputatilor NU
453. 29.05.2019 14:02 22405 Vot de control Nu a votat
454. 29.05.2019 10:25 22399 Sistarea dezbaterilor DA
455. 29.05.2019 10:24 22398 PL-x 103/2019 - Retrimitere la comisie DA
456. 29.05.2019 10:21 22402
PL 213/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
DA
457. 29.05.2019 10:20 22401 Proiectul de Hotarare privind vacantarea functiei de presedinte al Camerei Deputatilor si membru al Biroului permanent al Camerei Deputatilor (PHCD 18/2019)
PHCD 18/2019 privind vacantarea funcției de președinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent al Camerei Deputaților
DA
458. 29.05.2019 10:18 22400 Proiectul de Hotarare privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae - Liviu Dragnea (PH CD 17/2019).
PHCD 17/2019 privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae - Liviu Dragnea
DA
459. 07.05.2019 12:33 22384 DA
460. 07.05.2019 12:30 22382 Vot final
Adoptare PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
461. 07.05.2019 12:30 22381 Vot final
Adoptare PL 316/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
DA
462. 07.05.2019 12:29 22380 Vot final
Adoptare PL 160/2019 pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
463. 07.05.2019 12:29 22379 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 16 /2019).
PHCD 16/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
464. 07.05.2019 12:28 22383 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
465. 07.05.2019 12:27 22378 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
466. 07.05.2019 12:00 22375 Prelungirea programului de lucru DA
467. 07.05.2019 10:18 22374 Pl-x 209/2019 - Retrimitere la comisie DA
468. 24.04.2019 12:21 22365 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
469. 24.04.2019 12:18 22364 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
DA
470. 24.04.2019 12:17 22363 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
DA
471. 24.04.2019 12:17 22362 Vot final
Adoptare PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
DA
472. 24.04.2019 12:13 22361 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
473. 24.04.2019 11:34 22359 PL 406/2018 - forma comisie DA
474. 24.04.2019 11:34 22358 PL 406/2018 - amr.29 NU
475. 24.04.2019 11:32 22356 PL 406/2018 - amr.23 NU
476. 24.04.2019 11:32 22357 PL 406/2018 - forma comisie DA
477. 24.04.2019 11:31 22355 Prelungire program de lucru DA
478. 24.04.2019 11:30 22354 PL 406/2018 - forma comisie DA
479. 24.04.2019 11:30 22353 PL 406/2018 - amr.14 NU
480. 24.04.2019 11:25 22350 PL 406/2018 - forma comisie DA
481. 24.04.2019 11:24 22349 PL 406/2018 - amr. 12 NU
482. 24.04.2019 11:21 22348 PL 406/2018 - forma comisie DA
483. 24.04.2019 11:21 22347 PL 406/2018 - amr.8 NU
484. 24.04.2019 11:19 22346 PL 406/2018 - timp dezbarere DA
485. 24.04.2019 10:58 22345 PL 373/2018 - forma comisie de la 82 la 274 DA
486. 24.04.2019 10:58 22344 PL 373/2018 - de la 40 la 121 amr. NU
487. 24.04.2019 10:57 22343 PL 373/2018 - forma comisie DA
488. 24.04.2019 10:57 22342 PL 373/2018 - amr.39 NU
489. 24.04.2019 10:55 22341 PL 373/2018 - forma comisie DA
490. 24.04.2019 10:55 22340 PL 373/2018 - amr.35 NU
491. 24.04.2019 10:53 22339 PL 373/2018 - forma comisie DA
492. 24.04.2019 10:50 22336 PL 373/2018 - amr.31 NU
493. 24.04.2019 10:50 22337 PL 373/2018 - forma comisie DA
494. 24.04.2019 10:48 22335 PL 373/2018 - forma comisie DA
495. 24.04.2019 10:48 22334 PL 373/2018 - amr.28 NU
496. 24.04.2019 10:46 22333 PL 373/2018 - - forma comisie DA
497. 24.04.2019 10:45 22332 PL 373/2018 - amr. 20 NU
498. 24.04.2019 10:43 22330 PL 373/2018 - amr. 11 NU
499. 24.04.2019 10:43 22331 PL 373/2018 - forma comisie DA
500. 24.04.2019 10:38 22329 PL 373/2018 - Timp dezbatere DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 25 octombrie 2021, 18:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro