Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Frâncu Emilian Valentin în legislatura 2004-2008?

3351 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
3101. 14.03.2006 11:56 668 Vot final
Respingere PL 651/2005 privind plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumurilor naționale, județene și comunale
DA
3102. 14.03.2006 11:55 667 Vot final
Respingere PL 636/2005 privind realizarea și modernizarea trotuarelor în mediul rural
DA
3103. 14.03.2006 11:54 665 Vot final
Respingere PL 656/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor
DA
3104. 14.03.2006 11:54 666 Vot final
Respingere PL 658/2005 privind rezolvarea situației terenurilor cu destinații speciale
DA
3105. 14.03.2006 11:53 664 Vot final
Respingere PL 631/2005 privind unele măsuri pentru eficientizarea activității serviciilor deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale
DA
3106. 14.03.2006 11:52 663 Vot final
Respingere PL 650/2005 privind modificarea O.G. 80/2001
DA
3107. 14.03.2006 11:51 662 Vot final
Respingere PL 572/2005 privind Programul Guvernului în cazul unor calamități naturale
DA
3108. 14.03.2006 11:50 661 Vot final
Respingere PL 570/2005 privind Programul de mansardări și supraetajări de locuințe
DA
3109. 14.03.2006 11:49 660 Vot final
Respingere PL 574/2005 privind construirea de parkinguri supraterane în municipii
DA
3110. 14.03.2006 11:48 659 Vot final
Respingere PL 573/2005 privind întocmirea planurilor de dezvoltare pe localități în vederea realizării investițiilor în infrastructură
DA
3111. 14.03.2006 11:47 658 Vot final
Respingere PL 544/2005 privind Programul național de realizare a centurilor rutiere de ocolire a municipiilor reședință de județ
DA
3112. 14.03.2006 11:46 657 Vot final
Respingere PL 576/2005 pentru încetarea finanțării de la bugetul statului a reprezentantului special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare și dezvoltare durabilă
DA
3113. 14.03.2006 11:45 656 Vot final
Respingere PL 493/2005 privind modificarea OUG nr.23/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare
DA
3114. 14.03.2006 11:44 655 Vot final
Respingere PL 465/2005 pentru modificarea și completarea alin.(3) al articolului 53 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată și completată prin OUG nr.93/2004 și aprobată prin Legea nr.583/2004
DA
3115. 14.03.2006 11:43 654 Vot final
Respingere PL 584/2005 pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
DA
3116. 14.03.2006 11:42 653 Vot final
Respingere PL 659/2005 pentru completarea Legii 376 din 2004 privind bursele private
DA
3117. 14.03.2006 11:41 652 Vot final
Respingere PL 657/2005 privind uniformele școlare
DA
3118. 14.03.2006 11:40 651 Vot final
Respingere PL 679/2005 pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
DA
3119. 14.03.2006 11:39 650 Vot final
Respingere PL 649/2005 pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
DA
3120. 14.03.2006 11:38 649 Vot final
Respingere PL 652/2005 pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performanței în pregătirea liceală și universitară
DA
3121. 14.03.2006 11:37 648 Vot final
Respingere PL 550/2005 pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 376 / 2004 privind bursele private
DA
3122. 14.03.2006 11:36 647 Vot final
Respingere PL 558/2005 privind Fondul Special al Drumurilor Publice
DA
3123. 14.03.2006 11:35 646 Vot final
Respingere PL 542/2005 pentru modificarea Legii gazelor nr.351/2004
DA
3124. 14.03.2006 11:34 645 Vot final
Respingere PL 541/2005 privind interzicerea folosirii cianurilor în industria minieră pentru obținerea aurului și argintului la Roșia Montana
DA
3125. 14.03.2006 11:34 644 Vot final
Respingere PL 543/2005 pentru completarea O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
DA
3126. 14.03.2006 11:33 643 Vot final
Respingere PL 562/2005 pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor naționale și județene prin contractarea unor credite externe
DA
3127. 14.03.2006 11:32 642 Vot final
Respingere PL 425/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
3128. 14.03.2006 11:31 641 Vot final
Respingere PL 680/2005 pentru modificarea art.92 alin.(5) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar
DA
3129. 14.03.2006 11:30 640 Vot final
Respingere PL 687/2005 privind modificarea Legii nr.18/1991, Legea fondului funciar republicată
DA
3130. 14.03.2006 11:29 639 Vot final
Respingere PL 616/2005 privind acordarea de către stat a unui ajutor bănesc pentru producătorii agricoli care au însămânțat terenuri agricole în toamna anului 2004, precum și pentru cei care au înființat culturi agricole în primăvara anului 2005
DA
3131. 14.03.2006 11:28 638 Vot final
Respingere PL 578/2005 pentru completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
DA
3132. 14.03.2006 11:27 637 Vot final
Respingere PL 577/2005 pentru extinderea rețelei piețelor de gros
DA
3133. 14.03.2006 11:26 636 Vot final
Respingere PL 272/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2003
DA
3134. 14.03.2006 11:25 635 Vot final
Respingere PL 467/2005 privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
DA
3135. 14.03.2006 11:23 634 Vot final
Respingere PL 466/2005 privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată
DA
3136. 14.03.2006 11:22 633 Vot final
Respingere PL 271/2005 pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
DA
3137. 14.03.2006 11:21 632 Vot final
Respingere PL 275/2005 pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
DA
3138. 14.03.2006 11:21 631 Vot final
Respingere PL 422/2005 pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
DA
3139. 14.03.2006 11:20 630 Vot final
Respingere PL 276/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumei de 50 de milioane de euro anual pentru reabilitarea și dotarea căminelor culturale din mediul rural
DA
3140. 14.03.2006 11:18 629 Vot final
Respingere PL 260/2005 privind sprijinul acordat tinerilor, în vederea întemeierii unei familii
DA
3141. 14.03.2006 11:17 628 Vot final
Respingere PL 259/2005 privind susținerea familiilor tinere
DA
3142. 14.03.2006 11:17 627 Vot final
Respingere PL 261/2005 privind modificarea și completarea art.68 alin.4 din Legea nr.567 din 09.12.2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.1197 din 14.12.2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
DA
3143. 14.03.2006 11:15 625 Vot final
Respingere PL 587/2005 privind modificarea Legii nr.49/1999 și a Legii nr.88/2004 privind pensiile I.O.V.R.
DA
3144. 14.03.2006 11:15 626 Vot final
Respingere PL 248/2005 pentru modificarea Legii nr.31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
DA
3145. 14.03.2006 11:11 621 Vot final
Respingere PL 464/2005 privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100% creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile
DA
3146. 14.03.2006 11:10 620 Vot final
Respingere PL 253/2002 privind unele măsuri referitoare la mișcarea antifascistă din România.
DA
3147. 14.03.2006 11:09 619 Vot final
Respingere PL 227/2005 privind instituirea pensiei minime pe economie
DA
3148. 14.03.2006 11:08 618 Vot final
Respingere PL 277/2005 privind obligativitatea înscrierii grupei sanguine și RH-ului în actul de identitate și permisul de conducere auto
NU
3149. 14.03.2006 11:07 617 Vot final
Respingere PL 274/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
DA
3150. 14.03.2006 11:06 616 Vot final
Respingere PL 637/2005 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
DA
3151. 14.03.2006 11:05 615 Vot final
Respingere PL 634/2005 privind elaborarea de către Guvern a fișei financiare pentru inițiativele legislative
DA
3152. 14.03.2006 11:04 614 Vot final
Respingere PL 648/2005 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării contractării de abonamente la Internet
DA
3153. 14.03.2006 11:03 613 Vot final
Respingere PL 564/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România
DA
3154. 14.03.2006 11:02 612 Vot final
Respingere PL 589/2005 privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale
DA
3155. 14.03.2006 11:01 611 Vot final
Respingere PL 614/2005 privind abrogarea procedurii referitoare la cererea de oferte pravăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001, privind achizițiile publice
DA
3156. 14.03.2006 11:00 610 Vot final
Respingere PL 615/2005 privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici
DA
3157. 14.03.2006 11:00 609 Vot final
Respingere PL 590/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
DA
3158. 14.03.2006 10:59 608 Vot final
Respingere PL 372/2005 privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
DA
3159. 14.03.2006 10:58 607 Vot final
Respingere PL 560/2005 privind acordarea de ajutoare financiare persoanelor ale căror case și anexe gospodărești au fost inundate, în urma calamităților naturale
DA
3160. 14.03.2006 10:57 606 Vot final
Respingere PL 561/2005 pentru alocarea de la bugetul de stat a sumei de 200 de milioane de euro anual, pentru reabilitarea școlilor și construcțiilor școlare din mediul rural
DA
3161. 14.03.2006 10:56 605 Vot final
Respingere PL 559/2005 privind eliminarea impozitului pe pensii
DA
3162. 14.03.2006 10:55 604 Vot final
Respingere PL 671/2005 pentru modificarea art.148 alin.1 lit.h) din Codul de procedură penală
DA
3163. 14.03.2006 10:53 602 Vot final
Respingere PL 635/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.590/2003
DA
3164. 14.03.2006 10:53 603 Vot final
Respingere PL 647/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
DA
3165. 14.03.2006 10:52 601 Vot final
Respingere PL 225/2005 pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
DA
3166. 14.03.2006 10:51 600 Vot final
Respingere PL 566/2005 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
DA
3167. 14.03.2006 10:50 599 Vot final
Respingere PL 567/2005 pentru modificarea Legii nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
DA
3168. 14.03.2006 10:49 598 Vot final
Respingere PL 591/2005 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 - privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice
DA
3169. 14.03.2006 10:47 596 Vot final
Respingere PL 592/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.501/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
DA
3170. 14.03.2006 10:46 595 Vot final
Respingere PL 565/2005 privind declarațiile de avere și controlul veridicității acestora
DA
3171. 14.03.2006 10:45 594 Vot final
Respingere PL 612/2005 pentru reducerea birocrației și eliminarea corupției
DA
3172. 14.03.2006 10:45 593 Vot final
Respingere PL 617/2005 privind acordarea unor premii cuplurilor care au ajuns la nunta de aur
DA
3173. 14.03.2006 10:44 592 Vot final
Respingere PL 613/2005 privind sprijinirea construirii de locuințe pentru tineri
DA
3174. 14.03.2006 10:43 591 Vot final
Respingere PL 575/2005 pentru completarea art.39 din Legea nr.340/2004 privind instituția prefectului
DA
3175. 14.03.2006 10:42 590 Vot final
Adoptare PL 23/2006 privind procedura insolvenței
DA
3176. 14.03.2006 10:41 588 Prezență Nu a votat
3177. 14.03.2006 10:41 589 Vot final
Adoptare PL 688/2005 privind Codul vamal al României
DA
3178. 13.03.2006 17:44 584 Art.43 alin.8
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
3179. 13.03.2006 17:40 581 Art.38 alin.6 lit.e)
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
3180. 13.03.2006 17:38 580 Art.38 alin.3 lit.c)
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
3181. 13.03.2006 17:37 579 Art.36 alin.2
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
3182. 13.03.2006 17:36 578 Art.35
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
3183. 13.03.2006 17:35 577 Art.31 alin.3
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
3184. 13.03.2006 17:34 576 Art.31 alin.1
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
3185. 13.03.2006 17:33 575 Art.291 alin.6
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
3186. 13.03.2006 17:32 574 Art.291 alin.5
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
3187. 13.03.2006 17:30 572 Art.29 alin.3
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
3188. 13.03.2006 17:30 571 Art.29 alin.2
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
3189. 13.03.2006 17:20 564 Art.14 alin.2
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
3190. 13.03.2006 17:19 562 Art. 13 alin.1
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
3191. 13.03.2006 17:13 556 Art.11 alin.3
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
3192. 13.03.2006 17:12 555 Art.11 alin.2
PL 52/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
3193. 13.03.2006 16:42 549 Art.6
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
DA
3194. 13.03.2006 16:40 547 Art.4 alin.4
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
DA
3195. 13.03.2006 16:39 546 Art.4 alin.3
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
DA
3196. 13.03.2006 16:38 544 Art.4 alin.1
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
DA
3197. 13.03.2006 16:37 543 Art.3
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
DA
3198. 13.03.2006 16:36 542 Art.2
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
DA
3199. 13.03.2006 16:35 541 Art.1 alin.(1)
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
DA
3200. 13.03.2006 16:34 540 Titlul legii
PL 42/2006 privind reînființarea comunei Crivăț, județul Călărași
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 26 februarie 2021, 18:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro