Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Pirpiliu Ștefan Daniel în legislatura 2008-2012?

2627 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
301. 22.11.2011 12:42 8652 DA
302. 22.11.2011 12:41 8692 Vot final
Respingere PL 556/2010 pentru modificarea alin.(2) al art.19 din Legea nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
DA
303. 22.11.2011 12:40 8691 Vot final
Respingere PL 766/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
DA
304. 22.11.2011 12:39 8690 Vot final
Adoptare PL 17/2011 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
NU
305. 22.11.2011 12:39 8689 Vot final
Adoptare PL 670/2010 privind instituirea Zilei porților deschise la muzee, case memoriale și colecții publice
NU
306. 22.11.2011 12:38 8688 Vot final
Adoptare PL 501/2010 pentru modificarea art.32 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
NU
307. 22.11.2011 12:37 8687 Vot final
Adoptare PL 454/2011 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
DA
308. 22.11.2011 12:37 8686 Vot final
Adoptare PL 243/2011 pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
DA
309. 22.11.2011 12:36 8684 Vot final
Adoptare PL 252/2011 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
DA
310. 22.11.2011 12:35 8683 Vot final
Adoptare PL 212/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură
DA
311. 22.11.2011 12:34 8682 Vot final
Adoptare PL 165/2011 pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
DA
312. 22.11.2011 12:34 8681 Vot final
Adoptare PL 348/2011 privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
NU
313. 22.11.2011 12:33 8680 Vot final
Adoptare PL 366/2011 pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
DA
314. 22.11.2011 12:32 8679 Vot final
Adoptare PL 337/2011 pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
315. 22.11.2011 12:32 8678 Vot final
Adoptare PL 182/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NU
316. 22.11.2011 12:31 8677 Vot final
Adoptare PL 271/2011 pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
DA
317. 22.11.2011 12:30 8674 Vot final
Adoptare PL 552/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
NU
318. 22.11.2011 12:30 8675 Vot final
Adoptare PL 748/2010 pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
DA
319. 22.11.2011 12:29 8676 Vot final
Adoptare PL 555/2010 pentru modificarea art.31 din Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006
NU
320. 22.11.2011 12:28 8673 Vot final
Adoptare PL 176/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2011 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile
DA
321. 22.11.2011 12:28 8672 Vot final
Adoptare PL 148/2011 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
DA
322. 22.11.2011 12:27 8671 Vot final
Adoptare PL 32/2011 pentru declararea zilei de 9 martie "Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989"
Abținere
323. 22.11.2011 12:26 8670 Vot final
Adoptare PL 852/2010 pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
DA
324. 22.11.2011 12:26 8669 Vot final
Adoptare PL 732/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
DA
325. 22.11.2011 12:25 8668 Vot final
Adoptare PL 812/2010 pentru modificarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
DA
326. 22.11.2011 12:24 8667 Vot final
Adoptare PL 557/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
DA
327. 22.11.2011 12:24 8666 Vot final
Adoptare PL 730/2010 pentru modificarea alin.(1) al art.15 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
DA
328. 22.11.2011 12:23 8665 Vot final
Adoptare PL 716/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport
DA
329. 22.11.2011 12:23 8664 Vot final
Adoptare PL 722/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
DA
330. 22.11.2011 12:22 8746 Vot final
Adoptare PL 726/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
DA
331. 22.11.2011 12:21 8663 Vot final
Adoptare PL 345/2010 privind completarea și modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
DA
332. 22.11.2011 12:21 8662 Vot final
Adoptare PL 520/2010 pentru modificarea și completarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
NU
333. 22.11.2011 12:20 8661 Vot final
Adoptare PL 550/2010 pentru modificarea art.13 alin.(3) lit a) din Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
DA
334. 22.11.2011 12:19 8659 Vot final
Adoptare PL 225/2011 privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România
NU
335. 22.11.2011 12:19 8660 Vot final
Adoptare PL 425/2011 pentru modificarea Legii nr.258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertății României
DA
336. 22.11.2011 12:18 8658 Vot final
Adoptare PL 568/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
DA
337. 22.11.2011 12:18 8657 Vot final
Adoptare PL 518/2011 pentru aprobarea modificării sursei de finanțare a taxelor și impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucția drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007
DA
338. 22.11.2011 12:17 8656 Vot final
Adoptare PL 204/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice
DA
339. 22.11.2011 12:16 8655 Vot final
Adoptare PL 110/2011 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
DA
340. 22.11.2011 12:15 8654 Vot final
Respingere PL 453/2010 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
DA
341. 22.11.2011 12:14 8651 Vot final
Respingere PL 297/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
DA
342. 22.11.2011 12:13 8653 Vot final
Adoptare PL 557/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011
DA
343. 22.11.2011 12:13 8650 Vot final
Adoptare PL 123/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
344. 22.11.2011 12:11 8649 Vot asupra unei moțiuni NU
345. 22.11.2011 12:07 8647 DA
346. 22.11.2011 11:26 8646 Retrimitere la comisie
PL 690/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora
NU
347. 22.11.2011 11:20 8645 Prelungirea programului de lucru cu 10 min. DA
348. 22.11.2011 11:05 8644 Prelungirea programului de lucru cu 15 min. DA
349. 21.11.2011 16:23 8642 Propunere timpi dezbatere moțiune DA
350. 15.11.2011 18:10 8641 Vot final
Adoptare PL 123/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
351. 15.11.2011 17:40 8640 Modificarea Ordine de zi - discutarea legilor ordinarea inaintea celor organice DA
352. 15.11.2011 17:39 8639
PL 531/2009 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944
DA
353. 15.11.2011 17:35 8638
PL 724/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
DA
354. 15.11.2011 17:34 8637
PL 652/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
DA
355. 15.11.2011 17:32 8636
PL 173/2009 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției
DA
356. 15.11.2011 17:31 8635
PL 442/2009 pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
357. 15.11.2011 17:30 8634
PL 392/2010 pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
DA
358. 15.11.2011 17:29 8633
PL 185/2010 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
DA
359. 15.11.2011 17:13 8632 Vot final
Respingere PL 228/2010 pentru modificarea art 64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
NU
360. 15.11.2011 17:12 8631
PL 608/2010 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
NU
361. 15.11.2011 17:11 8630 Vot final
Adoptare PL 614/2011 pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011
DA
362. 15.11.2011 17:05 8629 Prezență DA
363. 15.11.2011 16:22 8628 Art.147 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
364. 15.11.2011 16:20 8627 Art.146 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
365. 15.11.2011 16:16 8625 Art.144 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
366. 15.11.2011 16:16 8626 Art.145 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
367. 15.11.2011 16:16 8624 Art.143 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
368. 15.11.2011 16:15 8750 Art.141 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
369. 15.11.2011 16:15 8751 Art.142 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
370. 15.11.2011 16:14 8621 Art.139 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
371. 15.11.2011 16:14 8620 Art.138 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
372. 15.11.2011 16:14 8622 Art.140 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
373. 15.11.2011 16:13 8618 Art.136 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
374. 15.11.2011 16:13 8619 Art.137 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
375. 15.11.2011 16:12 8617 Art.135 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
376. 15.11.2011 16:11 8616 Art.135 alin.4 din raport (varianta raport suplimentar nr.crt.135) admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
377. 15.11.2011 16:10 8614 Art.134 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
378. 15.11.2011 16:09 8613 Art.133 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
379. 15.11.2011 16:09 8612 Art.132 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
380. 15.11.2011 16:09 8611 Art.131 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
381. 15.11.2011 16:08 8608 Art.128 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
382. 15.11.2011 16:08 8609 Art.129 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
383. 15.11.2011 16:08 8610 Art.130 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
384. 15.11.2011 16:07 8606 Art.126 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
385. 15.11.2011 16:07 8607 Art.127 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
386. 15.11.2011 16:06 8603 Art.123 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
387. 15.11.2011 16:06 8605 Art.125 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
388. 15.11.2011 16:06 8604 Art.124 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
389. 15.11.2011 16:05 8601 Art.122 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
390. 15.11.2011 16:05 8600 Art.121 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
391. 15.11.2011 16:05 8602 Art.123 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
392. 15.11.2011 16:04 8599 Art.120 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
393. 15.11.2011 16:04 8598 Art.119 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
394. 15.11.2011 16:04 8597 Art.118 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
395. 15.11.2011 16:03 8596 Art.117 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
396. 15.11.2011 16:03 8595 Art.116 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
397. 15.11.2011 16:02 8593 Art.114 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
398. 15.11.2011 16:02 8594 Art.115 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
399. 15.11.2011 16:01 8592 Art.113 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA
400. 15.11.2011 16:01 8590 Art.111 din raport admis (integral)
PL 613/2011 asistentei sociale
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 14 octombrie 2019, 1:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro