Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Popescu Virgil-Daniel în legislatura 2020-prezent?

1384 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 20.07.2022 10:10 30305 Vot final
Adoptare PL 437/2022 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, și a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949.
DA
2. 20.07.2022 10:09 30302 Verificare prezenta DA
3. 18.05.2022 12:06 29927 Vot final
Respingere PL 92/2022 pentru completarea art.201 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
DA
4. 18.05.2022 11:57 29926 Vot final
Adoptare PL 262/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
DA
5. 18.05.2022 11:55 29925 Vot final
Adoptare PL 42/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
DA
6. 18.05.2022 11:53 29924 Vot final
Adoptare PL 485/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății precum și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
DA
7. 18.05.2022 11:52 29923 Vot final
Adoptare PL 156/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
DA
8. 18.05.2022 11:51 29922 Vot final
Adoptare PL 418/2021 Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative
DA
9. 18.05.2022 11:50 29921 Vot final - adoptare
PHCD 43/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de acțiune pentru economia socială COM(2021) 778
DA
10. 18.05.2022 11:49 29920 Vot final - adoptare
PHCD 42/2022 privind Propunerea de Recomandare a Consiliului privind conturile personale de învățare COM(2021) 773
DA
11. 18.05.2022 11:48 29919 Vot final - adoptare
PHCD 40/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare europeană a micro-certificatelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională COM(2021) 770
DA
12. 18.05.2022 11:48 29918 Vot final - adoptare
PHCD 39/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind solul pentru 2030. Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru ființele umane, alimentație, natură și climă COM(2021) 699
DA
13. 18.05.2022 11:47 29917 Prezență - Verificare prezenta DA
14. 18.05.2022 11:38 29915 AMR 8
PL 262/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
NU
15. 18.05.2022 11:36 29914 AMR 5
PL 262/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
NU
16. 18.05.2022 11:24 29911 AMR 4 - art.19 alin. (8)
PL 262/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
NU
17. 18.05.2022 10:43 29910 Stabilire timpi dezbatere -
PL 262/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
DA
18. 23.03.2022 14:42 29697 Vot final - PL-x 331/2020 - Vot final respingere
Respingere PL 331/2020 privind interdicția cu caracter temporar a scoaterii din țară a unor produse provenite din activități agricole și de exploatare forestieră din România
DA
19. 23.03.2022 14:41 29696 Vot final - PL-x 656/2020 - Vot final respingere
Respingere PL 656/2020 privind modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011
DA
20. 23.03.2022 12:43 29646 Stabilire timpi dezbatere
PL 424/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale
DA
21. 23.03.2022 12:20 29644 Stabilire timpi dezbatere
PL 409/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.76/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
DA
22. 14.03.2022 19:02 29621 Vot asupra unei moțiuni - Vot final NU
23. 21.02.2022 17:30 29522 Vot final
Adoptare PL 44/2022 Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
DA
24. 21.02.2022 17:29 29521 Prezență - Verificare prezenta DA
25. 21.02.2022 17:21 29519 PL 44/2022 - AMA 13
PL 44/2022 Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
DA
26. 21.02.2022 17:17 29518 PL 44/2022 - AMR 17
PL 44/2022 Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
NU
27. 21.02.2022 17:14 29517 PL 44/2022 - AMR 30
PL 44/2022 Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
NU
28. 21.02.2022 17:13 29516 PL 44/2022 - AMR 29
PL 44/2022 Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
NU
29. 21.02.2022 17:12 29515 PL 44/2022 - AMR 28
PL 44/2022 Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
NU
30. 21.02.2022 17:11 29514 PL 44/2022 - AMR 23
PL 44/2022 Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
NU
31. 21.02.2022 17:07 29513 PL 44/2022 - AMR 14
PL 44/2022 Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
NU
32. 09.02.2022 13:00 29480 Vot asupra unei moțiuni NU
33. 09.02.2022 12:59 29479 Vot final
Respingere PL 431/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
NU
34. 09.02.2022 12:58 29478 Vot final
Adoptare PL 579/2021 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a Autorității Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Rețeaua de Competențe Electorale Francofone (RECEF)
DA
35. 09.02.2022 12:57 29477 Vot final
Adoptare PL 345/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2021 privind acordarea unor gratuități anumitor categorii de participanți la Campionatul European de Fotbal 2020
DA
36. 09.02.2022 12:56 29476 Vot final
Adoptare PL 435/2019 Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
DA
37. 09.02.2022 12:55 29475 Vot final
Adoptare PL 543/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare
DA
38. 09.02.2022 12:55 29474 Vot final
Adoptare PL 136/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022
DA
39. 09.02.2022 12:36 29473 Vot final
Adoptare PHCD 8/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
40. 09.02.2022 12:35 29472 Vot final
Adoptare PHCD 6/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
41. 09.02.2022 12:32 29481 Prezență - Verificare prezenta DA
42. 09.02.2022 12:06 29469 PHCD 8/2022 - amr.6
PHCD 8/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
NU
43. 07.02.2022 16:11 29422 Propunere timpi dezbatere moțiune DA
44. 23.12.2021 13:22 29391 Vot final
Adoptare PL 611/2021 bugetului de stat pe anul 2022
DA
45. 23.12.2021 13:21 29390 Vot final
Adoptare PL 612/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
DA
46. 23.12.2021 13:21 29389 Vot final - Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2022. DA
47. 23.12.2021 12:25 29361 Anexa 1 - finala DA
48. 23.12.2021 12:23 29359 Anexa 10 in integralitate DA
49. 23.12.2021 12:21 29356 Anexa 7/01 in integralitate DA
50. 23.12.2021 12:19 29355 Anexa 7 in integralitate DA
51. 23.12.2021 12:19 29354 Anexa 7 - amendament respins 9 NU
52. 23.12.2021 12:13 29350 Anexa 6 - amendament respins 4 NU
53. 23.12.2021 12:11 29348 Anexa 5 in integralitate DA
54. 23.12.2021 12:10 29347 Anexa 4 in integralitate DA
55. 22.12.2021 21:06 29233 Anexa 3/24 - amendament respins 119 NU
56. 22.12.2021 21:04 29232 Anexa 3/24 - amendament respins 85 NU
57. 22.12.2021 21:03 29231 Anexa 3/24 - amendament respins 136 NU
58. 22.12.2021 21:02 29230 Anexa 3/24 - amendamente respinse 145, 146, 219,220 NU
59. 22.12.2021 20:59 29229 Anexa 3/24 - amendament respins 1 NU
60. 22.12.2021 20:58 29228 Anexa 3/24 - amendament respins 84 NU
61. 22.12.2021 20:56 29227 Anexa 3/23 in integralitate DA
62. 22.12.2021 20:55 29226 Anexa 3/23 - amendamente respinse 2 - 23 NU
63. 22.12.2021 20:55 29225 Anexa 3/23 - amendament respins 1 NU
64. 22.12.2021 20:53 29224 Anexa 3/22 in integralitate DA
65. 22.12.2021 20:52 29223 Anexa 3/22 - amendamente respinse 1,6,7,8,9 NU
66. 22.12.2021 20:52 29222 Anexa 3/22 - amendamente respinse 3,4 NU
67. 22.12.2021 20:48 29220 Anexa 3/21 in integralitate DA
68. 22.12.2021 20:46 29218 Anexa 3/20 - amendamente respinse 2 - 11 NU
69. 22.12.2021 20:45 29217 Anexa 3/20 - amendament respins 9 NU
70. 22.12.2021 20:43 29216 Anexa 3/20 - amendament respins 1 NU
71. 22.12.2021 20:41 29215 Anexa 3/19 in integralitate DA
72. 22.12.2021 20:40 29214 Anexa 3/19 - amendamente respinse 35 - 59, 61 - 62 NU
73. 22.12.2021 20:40 29213 Anexa 3/19 - amendamente respinse 1 - 34 NU
74. 22.12.2021 20:37 29212 Anexa 3/19 - amendament respins 60 NU
75. 22.12.2021 20:35 29210 Anexa 3/17 in integralitate DA
76. 22.12.2021 20:34 29209 Anexa 3/17 - amendamente respinse 2 - 6 NU
77. 22.12.2021 20:33 29208 Anexa 3/17 - amendament respins 1 NU
78. 22.12.2021 20:30 29207 Anexa 3/16 in integralitate NU
79. 22.12.2021 20:30 29206 Anexa 3/15 in integralitate NU
80. 22.12.2021 20:29 29205 Anexa 3/15 - amendamente respinse 1 - 766 NU
81. 22.12.2021 20:28 29204 Anexa 3/15 - amendament respins 516 NU
82. 22.12.2021 20:27 29203 Anexa 3/15 - amendament respins 505 NU
83. 22.12.2021 20:25 29202 Anexa 3/15 - amendament respins 29 NU
84. 22.12.2021 20:23 29201 Anexa 3/15 - amendament respins 51 NU
85. 22.12.2021 20:21 29200 Anexa 3/15 - amendament respins 4 NU
86. 22.12.2021 20:17 29198 Anexa 3/15 - amendament respins 55 NU
87. 22.12.2021 20:16 29197 Anexa 3/15 - amendament respins 48 NU
88. 22.12.2021 20:15 29196 Anexa 3/15 - amendament respins 46 NU
89. 22.12.2021 20:13 29195 Anexa 3/15 - amendament respins 511 NU
90. 22.12.2021 20:11 29194 Anexa 3/15 - amendament respins 510 NU
91. 22.12.2021 20:10 29193 Anexa 3/15 - amendament respins 509 NU
92. 22.12.2021 20:08 29192 Anexa 3/15 - amendament respins 137 NU
93. 22.12.2021 20:06 29191 Anexa 3/15 - amendament respins 61 NU
94. 22.12.2021 20:05 29190 Anexa 3/15 - amendament respins 60 NU
95. 06.12.2021 16:30 28731 Prelungirea Programului de lucru DA
96. 25.11.2021 10:12 28720 Timpi dezbateri asupra Programului și listei Guvernului DA
97. 25.11.2021 10:08 28718 Programul de lucru DA
98. 25.11.2021 10:07 28719 Ordinea de zi DA
99. 15.11.2021 18:24 28693 Propunere 4 DA
100. 09.11.2021 12:23 28686 Vot final
Adoptare PL 211/2021 pentru declararea zilei de 15 mai ca Ziua națională a pictorului Nicolae Grigorescu
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 15 august 2022, 4:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro