Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Ștefan Viorel

2663 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
501. 14.02.2019 11:45 21590 Anexa 3/13 - amendament respins 3 NO
502. 14.02.2019 11:42 21589 Anexa 3/13 - amendament respins 2 NO
503. 14.02.2019 11:42 21588 Anexa 3/13 - amendament respins 1 NO
504. 14.02.2019 11:39 21587 Anexa 3/13 - amendament respins 1 YES
505. 14.02.2019 11:38 21563 Anexa 3/11 YES
506. 14.02.2019 11:38 21562 Anexa 3/10 YES
507. 14.02.2019 11:37 21561 Anexa 3/09 YES
508. 14.02.2019 11:37 21560 Anexa 3/08 YES
509. 14.02.2019 11:36 21559 Anexa 3/07 YES
510. 14.02.2019 11:36 21558 Anexa 3/06 YES
511. 14.02.2019 11:35 21557 Anexa 3/05 YES
512. 14.02.2019 11:35 21556 Anexa 3/04 YES
513. 14.02.2019 11:34 21555 Anexa 3/03 YES
514. 14.02.2019 11:34 21548 Anexa 3/02 YES
515. 14.02.2019 11:33 21547 Anexa 3/01 YES
516. 14.02.2019 11:32 21546 Anexa 2 - integral YES
517. 14.02.2019 11:32 21545 Anexa 2 YES
518. 14.02.2019 11:31 21544 Anexa 1 - integral YES
519. 14.02.2019 11:30 21543 Anexa 1 - amendament admis 24 YES
520. 14.02.2019 11:30 21542 Anexa 1 - amendament respins 5 NO
521. 14.02.2019 11:28 21541 Anexa 1 - amendament respins 4 NO
522. 14.02.2019 11:25 21540 Anexa 1 - amendament respins 3 NO
523. 14.02.2019 11:24 21521 Anexa 1 - amendament respins 2 YES
524. 14.02.2019 11:20 21519 amendament admis 54 YES
525. 14.02.2019 11:20 21518 amendament admis 53 YES
526. 14.02.2019 11:19 21517 121 amendament respins NO
527. 14.02.2019 11:18 21505 art. nou NO
528. 14.02.2019 11:15 21504 art.68 - forma comisie YES
529. 14.02.2019 11:15 21503 art.68 - amendamente respinse 117 - 119 NO
530. 14.02.2019 11:14 21502 art.67 - forma comisie YES
531. 14.02.2019 11:14 21501 art.67 - amendament admis 23 YES
532. 14.02.2019 11:14 21500 art.67 - amendament admis 22 YES
533. 14.02.2019 11:13 21499 art.67 - amendament admis 21 YES
534. 14.02.2019 11:13 21498 art.67 - amendamente respinse 113 - 116 NO
535. 14.02.2019 11:12 21487 art.65 - forma comisie YES
536. 14.02.2019 11:12 21486 art.65 - amendament admis 20 YES
537. 14.02.2019 11:11 21489 art.51 - forma comisie YES
538. 14.02.2019 10:54 21472 art.41 - forma comisiei YES
539. 14.02.2019 10:54 21471 art.41 - amendament admis 16 YES
540. 14.02.2019 10:53 21470 art.41 - amendament admis 15 YES
541. 14.02.2019 10:53 21469 art.41 - amendamente respinse 101 - 103 NO
542. 14.02.2019 10:46 21468 art.39 - forma comisie YES
543. 14.02.2019 10:45 21461 art.39 - amendament respins 100 YES
544. 14.02.2019 10:41 21460 art.37 - forma comisie YES
545. 14.02.2019 10:24 21459 art.39 - amendament respins Goțiu NO
546. 13.02.2019 16:30 21341 Adoptare ordine de zi YES
547. 13.02.2019 12:11 21339 Vot final
Adoptare PL 45/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
YES
548. 13.02.2019 12:10 21337 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
549. 13.02.2019 12:10 21338 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 2/2019).
PHCD 2/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
550. 06.02.2019 12:22 21332 Vot final
Adoptare PL 735/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
YES
551. 06.02.2019 12:22 21333 Vot final
Adoptare PL 740/2018 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul
YES
552. 06.02.2019 12:21 21331 Vot final
Adoptare PL 694/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2018 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
YES
553. 06.02.2019 12:20 21330 Vot final
Adoptare PL 517/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
YES
554. 06.02.2019 12:19 21329 Vot final
Adoptare PL 545/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen
YES
555. 06.02.2019 12:19 21328 Vot final
Adoptare PL 266/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
556. 06.02.2019 12:18 21327 Vot final
Adoptare PL 688/2018 privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
YES
557. 06.02.2019 12:17 21326 Vot final
Adoptare PL 593/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
558. 06.02.2019 12:16 21325 Vot final
Adoptare PL 561/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
YES
559. 06.02.2019 12:16 21324 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Principiile subsidiaritatii si proportionalitatii: consolidarea rolului lor in elaborarea politicilor UE COM(2018) 703 (PHCD 90/2018).
PHCD 90/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Principiile subsidiarității și proporționalității: consolidarea rolului lor în elaborarea politicilor UE COM(2018) 703
YES
560. 06.02.2019 12:15 21323 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 1/2019).
PHCD 1/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
561. 06.02.2019 12:14 21322 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
562. 04.02.2019 16:48 21310 YES
563. 04.02.2019 16:33 21311 YES
564. 20.12.2018 11:39 21305 Timp dezbatere moțiune de cenzură YES
565. 20.12.2018 11:37 21304 Aprobare ordine de zi YES
566. 19.12.2018 13:26 21292 Vot final
Adoptare PL 693/2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare
YES
567. 19.12.2018 13:25 21289 Vot final
Adoptare PL 597/2017 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
YES
568. 19.12.2018 13:25 21290 Vot final
Adoptare PL 695/2018 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apusen
YES
569. 19.12.2018 13:13 21291 Vot final
Adoptare PL 521/2018 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
570. 19.12.2018 13:12 21288 Vot final
Adoptare PL 427/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
YES
571. 19.12.2018 13:09 21287 Vot final
Adoptare PL 581/2014 LEGEA ZOOTEHNIEI
YES
572. 19.12.2018 12:59 21286 Vot final
Adoptare PL 354/2018 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
YES
573. 19.12.2018 12:44 21284 Vot final
Respingere PL 649/2018 privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole și silvice în sistemul de cadastru și carte funciară precum și pentru modificarea și completarea Legii cadstrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
574. 19.12.2018 12:44 21285 Vot final
Adoptare PL 725/2018 privind sistemul public de pensii
YES
575. 19.12.2018 12:43 21283 Vot final
Respingere PL 127/2014 privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan "
YES
576. 19.12.2018 12:43 21282 Vot final
Adoptare PL 285/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
YES
577. 19.12.2018 12:42 21302 Vot final
Adoptare PL 587/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2018 pentru completarea din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
YES
578. 19.12.2018 12:42 21301 Vot final
Adoptare PL 164/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
YES
579. 19.12.2018 12:41 21300 Vot final
Adoptare PL 85/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
YES
580. 19.12.2018 12:41 21299 Vot final
Adoptare PL 84/2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
YES
581. 19.12.2018 12:40 21297 Vot final
Adoptare PL 249/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
582. 19.12.2018 12:40 21298 Vot final
Adoptare PL 560/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
YES
583. 19.12.2018 12:39 21296 Vot final
Adoptare PL 644/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019
YES
584. 19.12.2018 12:39 21295 Vot final
Adoptare PL 748/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
585. 17.12.2018 17:51 21135 Propunere vot YES
586. 17.12.2018 17:50 21134 Retrimitere la comisie- Proiectul de Hotărâre pentru instituirea unor măsuri privind Comisia parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989 YES
587. 17.12.2018 17:49 21133 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2019 YES
588. 17.12.2018 17:44 21132 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.7/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. YES
589. 17.12.2018 17:43 21131 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr.76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019. YES
590. 17.12.2018 17:42 21130 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind Scrisoarea Președintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, referitoare la participarea forțelor Armatei României și Ministerului Afacerilor Interne la misiuni și operații în afara teritoriului național în anul 2019 și extinderea ariei de dislocare a forțelor armate prin includerea teritoriului statului Qatar în cadrul Coaliției Internaționale anti-ISIL/Daesh. YES
591. 14.11.2018 14:56 20842 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.8/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a NATO. YES
592. 14.11.2018 14:55 20841 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.14/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Mediteranei. YES
593. 14.11.2018 14:54 20840 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. YES
594. 14.11.2018 14:53 20838 Didn't vote
595. 14.11.2018 13:28 20828 Vot final
Adoptare PL 470/2016 privind măsurile de control al tuberculozei
YES
596. 14.11.2018 13:28 20827 Vot final
Adoptare PL 507/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și privind modificarea altor acte normative
YES
597. 14.11.2018 13:26 20826 Vot final
Adoptare PL 374/2018 pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
YES
598. 14.11.2018 13:17 20825 Vot final
Adoptare PL 553/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
YES
599. 14.11.2018 12:59 20824 Vot final
Adoptare PL 542/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
YES
600. 14.11.2018 12:45 20823 Vot final
Adoptare PL 533/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 2 mars 2021, 19:58
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro