Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Trăilă Cristina în legislatura 2016-2020?

1841 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
301. 25.06.2019 16:27 22497 Validarea unor mandate de deputat DA
302. 25.06.2019 16:18 22495 Introducerea pe ordinea de zi a PL-x 125/2019 DA
303. 25.06.2019 16:18 22496 Prezenta Nu a votat
304. 25.06.2019 16:17 22494 Modificare ordine de zi Abținere
305. 25.06.2019 16:16 22493 Modificare ordine de zi Abținere
306. 25.06.2019 16:15 22492 Modificare ordine de zi Abținere
307. 25.06.2019 16:15 22491 PL-x 151/2019 - Retrimitere la comisie Abținere
308. 25.06.2019 16:14 22490 Modificare ordine de zi DA
309. 25.06.2019 16:12 22500 Modificare ordine de zi DA
310. 25.06.2019 16:12 22499 Modificare ordine de zi DA
311. 25.06.2019 16:11 22498 Modificare ordine de zi DA
312. 25.06.2019 16:10 22489 Introducerea pe ordinea de zi a PL-x 274/2019 DA
313. 24.06.2019 16:32 22484 PL-x 97/2019 - Retrimitere la comisie DA
314. 24.06.2019 16:31 22486 Modificare ordine de zi Abținere
315. 24.06.2019 16:30 22483 PL-x 221/2017 - Retrimitere la comisie DA
316. 18.06.2019 14:23 22480 Timp dezbatere Moțiune de cenzură DA
317. 18.06.2019 14:21 22479 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea, modificarea și completarea propunereilor legislative în materie electorală DA
318. 18.06.2019 14:14 22478 Aprobare ordine de zi DA
319. 18.06.2019 14:14 22477 Aprobare program de lucru DA
320. 18.06.2019 14:13 22476 Prezență - Prezență Nu a votat
321. 12.06.2019 15:11 22474 DA
322. 12.06.2019 15:10 22475 DA
323. 12.06.2019 12:40 22472 Vot final
Respingere PL 232/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale
DA
324. 12.06.2019 12:39 22471 Vot final
Respingere PL 231/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
DA
325. 12.06.2019 12:35 22470 Vot final
Adoptare PL 98/2019 pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
326. 12.06.2019 12:34 22469 Vot final
Adoptare PL 157/2019 modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
327. 12.06.2019 12:30 22468 Vot final
Adoptare PL 233/2019 pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011
Abținere
328. 12.06.2019 12:26 22467 Vot final
Adoptare PL 225/2019 pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
DA
329. 12.06.2019 12:25 22466 Vot final
Adoptare PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Abținere
330. 12.06.2019 12:24 22465 Vot final
Adoptare PL 744/2018 pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
DA
331. 12.06.2019 12:23 22464 Vot final
Adoptare PL 103/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative
DA
332. 12.06.2019 12:23 22463 Vot final
Adoptare PL 34/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
NU
333. 12.06.2019 12:22 22462 Vot final
Adoptare PL 243/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
DA
334. 12.06.2019 12:22 22461 Vot final
Adoptare PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
335. 12.06.2019 12:21 22460 Vot final
Adoptare PL 263/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NU
336. 12.06.2019 12:21 22459 Vot final
Adoptare PL 729/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Abținere
337. 12.06.2019 12:20 22458 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 24/2019).
PHCD 24/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
338. 12.06.2019 12:19 22457 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
339. 12.06.2019 10:14 22437 PL-x 729/2018 să se regăsească pe lista de vot final DA
340. 12.06.2019 10:13 22436 PL-x 98/2019 - Retrimitere la comisie DA
341. 12.06.2019 10:12 22434 Modificare ordine de zi DA
342. 12.06.2019 10:11 22433 PL-x 97/2019 - Retrimitere la comisie DA
343. 05.06.2019 12:19 22428 Vot final
Adoptare PL 143/2019 privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
DA
344. 05.06.2019 12:18 22426 Vot final
Respingere PL 438/2018 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
DA
345. 05.06.2019 12:18 22427 Vot final
Adoptare PL 126/2019 pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
DA
346. 05.06.2019 12:17 22425 Vot final
Adoptare PL 454/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
NU
347. 05.06.2019 12:16 22424 Vot final
Adoptare PL 121/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
DA
348. 05.06.2019 12:15 22423 Vot final
Adoptare PL 24/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
DA
349. 05.06.2019 12:15 22422 Vot final
Adoptare PL 95/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
DA
350. 05.06.2019 12:13 22421 Vot final
Adoptare PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
DA
351. 05.06.2019 12:12 22420 Vot final
PHCD 22/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
352. 05.06.2019 12:11 22419 Vot final
PHCD 19/2019 privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților
DA
353. 05.06.2019 12:09 22418 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui loc de deputat (PHCD 21/2019).
PHCD 21/2019 privind validarea unui mandat de deputat
DA
354. 05.06.2019 12:08 22430 PL 729/2018 - retrimitere la comisie DA
355. 29.05.2019 14:10 22404 DA
356. 29.05.2019 14:04 22407 Reluarea votului DA
357. 29.05.2019 14:03 22406 Amânarea cu o saptamana a alegerii presedintelui Camerei Deputatilor DA
358. 07.05.2019 12:30 22382 Vot final
Adoptare PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
359. 07.05.2019 12:30 22381 Vot final
Adoptare PL 316/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
NU
360. 07.05.2019 12:29 22380 Vot final
Adoptare PL 160/2019 pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Abținere
361. 07.05.2019 12:29 22379 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 16 /2019).
PHCD 16/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
362. 07.05.2019 12:27 22378 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
363. 07.05.2019 12:00 22375 Prelungirea programului de lucru NU
364. 07.05.2019 11:00 22372 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
365. 07.05.2019 10:58 22368 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NU
366. 07.05.2019 10:56 22370 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
367. 07.05.2019 10:56 22367 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NU
368. 07.05.2019 10:18 22374 Pl-x 209/2019 - Retrimitere la comisie DA
369. 24.04.2019 12:21 22365 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
370. 24.04.2019 12:18 22364 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
NU
371. 24.04.2019 12:17 22363 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
NU
372. 24.04.2019 12:17 22362 Vot final
Adoptare PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
NU
373. 24.04.2019 11:34 22359 PL 406/2018 - forma comisie NU
374. 24.04.2019 11:32 22356 PL 406/2018 - amr.23 DA
375. 24.04.2019 11:32 22357 PL 406/2018 - forma comisie NU
376. 24.04.2019 11:31 22355 Prelungire program de lucru DA
377. 24.04.2019 11:30 22354 PL 406/2018 - forma comisie NU
378. 24.04.2019 11:30 22353 PL 406/2018 - amr.14 DA
379. 24.04.2019 11:27 22351 PL 406/2018 - amr.13 DA
380. 24.04.2019 11:27 22352 PL 406/2018 - forma comisie NU
381. 24.04.2019 11:25 22350 PL 406/2018 - forma comisie NU
382. 24.04.2019 11:24 22349 PL 406/2018 - amr. 12 DA
383. 24.04.2019 11:21 22348 PL 406/2018 - forma comisie NU
384. 24.04.2019 11:21 22347 PL 406/2018 - amr.8 DA
385. 24.04.2019 11:19 22346 PL 406/2018 - timp dezbarere NU
386. 17.04.2019 11:31 22328 Reluarea votului pentru Proiectul de Hotarare privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie. DA
387. 17.04.2019 11:30 22327 Proiectul de Hotarare privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie - Vot final DA
388. 17.04.2019 11:29 22326 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 7/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei - Vot final DA
389. 17.04.2019 11:28 22325 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 32/2018 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi - Vot final DA
390. 17.04.2019 11:27 22324 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 13/2017 privind constituirea Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Uniunii pentru Mediterana - Vot final DA
391. 17.04.2019 11:26 22323 Modificarea articolului unic - Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national DA
392. 17.04.2019 11:25 22322 Reluarea votului pentru articolul unic - Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national DA
393. 17.04.2019 10:50 22321 Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national - Vot final DA
394. 17.04.2019 10:49 22320 Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national - Articolul unic - forma comisiei. DA
395. 17.04.2019 10:49 22319 Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national - Articolul unic, cu eliminarea partii finale propuse de opozitie DA
396. 16.04.2019 14:03 22311 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 67 deputati (MS 4/2019). DA
397. 16.04.2019 14:02 22310 Vot final
Adoptare PL 182/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
DA
398. 16.04.2019 14:01 22309 Vot final
Adoptare PL 61/2019 pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
DA
399. 16.04.2019 14:00 22307 Vot final
Adoptare PL 340/2018 pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
400. 16.04.2019 14:00 22308 Vot final
Adoptare PL 512/2018 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Abținere

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 20 septembrie 2021, 10:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro