Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Andronache Gabriel în legislatura 2016-2020?

4976 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
2201. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
DA
2202. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
DA
2203. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
NU
2204. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
DA
2205. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
2206. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
DA
2207. 27.06.2018 12:07 20090 Vot final
Adoptare PL 331/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
DA
2208. 27.06.2018 12:06 20091 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
2209. 27.06.2018 11:28 20088 Prelungire program de lucru DA
2210. 27.06.2018 11:07 20087 PLx 554/2015 - Ama.25 NU
2211. 27.06.2018 11:06 20086 PLx 554/2015 - Amr.3 DA
2212. 27.06.2018 10:51 20085 Modificare ordine de zi DA
2213. 27.06.2018 10:21 20084 Retrimitere la comisie PLx 369/2018 DA
2214. 27.06.2018 10:13 20083 Modificare ordine de zi DA
2215. 27.06.2018 10:12 20082 Retrimitere la comisie PLx 310/2017 DA
2216. 27.06.2018 10:12 20081 Modificare ordine de zi Abținere
2217. 27.06.2018 10:11 20080 Modificare ordine de zi Abținere
2218. 27.06.2018 10:10 20079 Modificare ordine de zi Abținere
2219. 27.06.2018 10:10 20078 Modificare ordine de zi Abținere
2220. 27.06.2018 10:09 20077 Modificare ordine de zi Abținere
2221. 27.06.2018 10:09 20076 Modificare ordine de zi Abținere
2222. 27.06.2018 10:08 20075 Modificare ordine de zi Abținere
2223. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
DA
2224. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
2225. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
NU
2226. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
DA
2227. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
2228. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
DA
2229. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NU
2230. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
Abținere
2231. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
2232. 26.06.2018 12:03 20050 PLx 483/2016 amr.6 DA
2233. 26.06.2018 12:03 20051 PLx 483/2016 ama.36 Abținere
2234. 26.06.2018 12:01 20048 PLx 483/2016 amr.5 Abținere
2235. 26.06.2018 12:01 20049 PLx 483/2016 ama.32 Abținere
2236. 26.06.2018 12:00 20047 PLx 483/2016 ama.32 Abținere
2237. 26.06.2018 12:00 20046 PLx 483/2016 amr.4 Abținere
2238. 26.06.2018 11:59 20045 PLx 483/2016 ama.30 Abținere
2239. 26.06.2018 11:58 20044 PLx 483/2016 amr.3 Abținere
2240. 26.06.2018 11:57 20042 PLx 483/2016 amr.2 Abținere
2241. 26.06.2018 11:57 20043 PLx 483/2016 ama.24 Abținere
2242. 26.06.2018 11:56 20041 PLx 483/2016 ama.10 Abținere
2243. 26.06.2018 11:55 20040 PLx 483/2016 amr.1 Abținere
2244. 26.06.2018 11:45 20039 Retrimitere la comisie PLx 483/2016 DA
2245. 26.06.2018 11:32 20038 Modificare ordine de zi Abținere
2246. 26.06.2018 10:58 20035 Modificare ordine de zi Abținere
2247. 26.06.2018 10:57 20034 Modificare ordine de zi Abținere
2248. 26.06.2018 10:56 20033 Modificare ordine de zi Abținere
2249. 26.06.2018 10:15 20032 Amanare cu 1 saptamana PHCD 47/2018 DA
2250. 26.06.2018 10:14 20031 Retrimitere la comisie Plx 115/2018 DA
2251. 26.06.2018 10:14 20030 Modificare ordine de zi DA
2252. 26.06.2018 10:13 20029 Retrimitere la comisie PLx 574/2018 DA
2253. 26.06.2018 10:12 20027 Modificare ordine de zi DA
2254. 26.06.2018 10:12 20028 Modificare ordine de zi DA
2255. 26.06.2018 10:11 20025 Modificare ordine de zi DA
2256. 26.06.2018 10:11 20026 Retrimitere la comisie PLx 244/2018 DA
2257. 26.06.2018 10:10 20024 Retrimitere la comisie Plx 136/2018 Abținere
2258. 26.06.2018 10:09 20023 Modificare ordine de zi Abținere
2259. 26.06.2018 10:09 20022 Modificare ordine de zi Abținere
2260. 25.06.2018 17:38 20021 Timp dezbatere MS7/2018 DA
2261. 20.06.2018 13:33 20016 DA
2262. 20.06.2018 13:33 20015 DA
2263. 20.06.2018 13:03 19992 Vot final
Respingere PL 114/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
2264. 20.06.2018 13:02 19991 Vot final
Respingere PL 532/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
2265. 20.06.2018 13:02 19990 Vot final
Respingere PL 521/2017 pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
2266. 20.06.2018 13:01 19988 Vot final
Adoptare PL 6/2018 privind internshipul
DA
2267. 20.06.2018 13:01 19989 Vot final
Respingere PL 165/2018 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
DA
2268. 20.06.2018 13:00 19987 Vot final
Adoptare PL 159/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
NU
2269. 20.06.2018 12:56 19986 Vot final
Adoptare PL 384/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
DA
2270. 20.06.2018 12:49 19985 Vot final
Adoptare PL 192/2018 pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
2271. 20.06.2018 12:48 19983 Vot final
Adoptare PL 46/2018 Lege pentru completarea unor acte normative
DA
2272. 20.06.2018 12:48 19984 Vot final
Adoptare PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NU
2273. 20.06.2018 12:47 19982 Vot final
Adoptare PL 169/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
Abținere
2274. 20.06.2018 12:39 19981 Vot final
Adoptare PL 318/2018 pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
DA
2275. 20.06.2018 12:34 19980 Vot final
Adoptare PL 284/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
DA
2276. 20.06.2018 12:19 19979 Vot final
Adoptare PL 110/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
2277. 20.06.2018 12:18 19977 Vot final
Adoptare PL 227/2017 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
NU
2278. 20.06.2018 12:18 19978 Vot final
Adoptare PL 364/2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
2279. 20.06.2018 12:17 19976 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
2280. 20.06.2018 11:32 20013 DA
2281. 20.06.2018 10:57 20012 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
2282. 20.06.2018 10:56 20011 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
2283. 20.06.2018 10:54 20006 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
2284. 20.06.2018 10:54 20010
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NU
2285. 20.06.2018 10:53 20009
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NU
2286. 20.06.2018 10:52 20005 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
2287. 20.06.2018 10:51 20004 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
2288. 20.06.2018 10:51 20008
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NU
2289. 20.06.2018 10:49 20007
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
NU
2290. 20.06.2018 10:49 20003 Amendament respins
PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
2291. 20.06.2018 10:22 19997 Modificare ordine de zi DA
2292. 20.06.2018 10:21 19996 Modificare ordine de zi DA
2293. 20.06.2018 10:19 19995 Modificare ordine de zi NU
2294. 20.06.2018 10:18 19994 Modificare ordine de zi DA
2295. 20.06.2018 10:17 20002 Modificare ordine de zi DA
2296. 20.06.2018 10:17 20001 Modificare ordine de zi NU
2297. 20.06.2018 10:16 19999 Modificare ordine de zi DA
2298. 20.06.2018 10:16 20000 Modificare ordine de zi DA
2299. 18.06.2018 22:02 19974 Vot final
Adoptare PL 417/2017 pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
NU
2300. 18.06.2018 21:58 19971 Vot final
Adoptare PL 131/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
NU

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 3 martie 2021, 20:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro