Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Pandea Ciprian

779 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 03.05.2022 14:31 29871 Adoptat - Proiectul de Hotărâre pentru constituirea Comisiei speciale de control parlamentar specializat al Europol (JPSG). YES
2. 03.05.2022 14:27 29870 Adoptat - Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului în domeniul securității naționale. YES
3. 03.05.2022 14:24 29869 Adoptat - Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unei funcții de membru în Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. YES
4. 03.05.2022 14:23 29868 Adoptat - Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. YES
5. 03.05.2022 14:21 29867 Adoptat - Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.27/2021 privind constituirea Grupului PRO-America. YES
6. 03.05.2022 14:20 29866 Adoptat - Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. YES
7. 03.05.2022 14:20 29865 Adoptat - Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.14/2021 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989. YES
8. 03.05.2022 14:19 29864 Adoptat - Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. YES
9. 03.05.2022 14:17 29863 Aoptat- Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.15/2021 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. YES
10. 23.12.2021 13:22 29391 Vot final
Adoptare PL 611/2021 bugetului de stat pe anul 2022
YES
11. 23.12.2021 13:21 29390 Vot final
Adoptare PL 612/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
YES
12. 23.12.2021 13:21 29389 Vot final - Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2022. YES
13. 23.12.2021 13:20 29388 vot control YES
14. 23.12.2021 13:19 29387 Anexa 7/04 in integralitate YES
15. 23.12.2021 13:18 29386 Anexa 6/04/01 in integralitate YES
16. 23.12.2021 13:18 29385 Anexa 6/04 in integralitate YES
17. 23.12.2021 13:17 29384 Anexa 5/04/01 in integralitate YES
18. 23.12.2021 13:17 29383 Anexa 5/04 in integralitate YES
19. 23.12.2021 13:16 29382 Anexa 4/04/01 in integralitate YES
20. 23.12.2021 13:15 29381 Anexa 4/04 in integralitate YES
21. 23.12.2021 13:15 29380 Anexa 3/04 in integralitate YES
22. 23.12.2021 13:14 29379 Anexa 2/04 in integralitate YES
23. 23.12.2021 13:14 29378 Anexa 1/04 in integralitate YES
24. 23.12.2021 13:13 29377 Anexa 5/03/01 in integralitate YES
25. 23.12.2021 13:12 29376 Anexa 5/03 in integralitate YES
26. 23.12.2021 13:12 29375 Anexa 4/03/01 in integralitate YES
27. 23.12.2021 13:11 29374 Anexa 4/03 in integralitate YES
28. 23.12.2021 13:11 29373 Anexa 3/03/01 in integralitate YES
29. 23.12.2021 13:10 29372 Anexa 3/03 in integralitate YES
30. 23.12.2021 13:09 29370 Anexa 1/03 in integralitate YES
31. 23.12.2021 13:08 29369 Art. 11 - 23 YES
32. 23.12.2021 13:07 29368 Art. 1- 10 YES
33. 23.12.2021 13:07 29367 Titlul Sectiunii 1 YES
34. 23.12.2021 13:05 29365 Titlul proiectului de lege YES
35. 23.12.2021 13:05 29364 Anexa 01/03 - amendament respins 2 NO
36. 23.12.2021 13:02 29363 PL 612/2021, L 567/2012 - Proiectul Legii Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 - Anexa 1/03- amendament respins 1 NO
37. 23.12.2021 12:25 29362 Anexa 2 - finala YES
38. 23.12.2021 12:25 29361 Anexa 1 - finala YES
39. 23.12.2021 12:24 29360 Anexa 11 in integralitate YES
40. 23.12.2021 12:23 29359 Anexa 10 in integralitate YES
41. 23.12.2021 12:22 29358 Anexa 9 in integralitate YES
42. 23.12.2021 12:21 29357 Anexa 8 in integralitate YES
43. 23.12.2021 12:21 29356 Anexa 7/01 in integralitate YES
44. 23.12.2021 12:19 29355 Anexa 7 in integralitate YES
45. 23.12.2021 12:19 29354 Anexa 7 - amendament respins 9 NO
46. 23.12.2021 12:17 29353 Anexa 7 - amendament respins 4 NO
47. 23.12.2021 12:14 29351 Anexa 6 - amendament respins 6 NO
48. 23.12.2021 12:13 29350 Anexa 6 - amendament respins 4 NO
49. 23.12.2021 12:12 29349 Anexa 6 - amendament respins 1 NO
50. 23.12.2021 12:11 29348 Anexa 5 in integralitate YES
51. 05.10.2021 12:14 28578 Aprobare timp dezbatere YES
52. 05.10.2021 12:11 28577 Aprobare program de lucru YES
53. 05.10.2021 12:10 28576 Aprobare Ordine de zi YES
54. 09.09.2021 16:36 28496 Proiectul de Hotărăre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creșterii substanțiale a prețurilor gazelor naturale și energiei electrice - Adoptare YES
55. 09.09.2021 16:18 28495 Program de lucru YES
56. 09.09.2021 16:15 28493 Propunere de modificare ordine de zi - USR NO
57. 09.09.2021 16:10 28492 Program de lucru YES
58. 09.09.2021 16:08 28491 Ordine de zi YES
59. 29.06.2021 14:21 28424 Timp dezbatere YES
60. 29.06.2021 14:18 28423 Programul de lucru - Aprobat YES
61. 29.06.2021 14:18 28422 Ordinea de zi - Aprobată YES
62. 16.06.2021 15:25 28382 Proiectul de Hotărâre privind revocarea doamnei Renate Weber din fucția de Avocat al Poporului - Adoptare YES
63. 16.06.2021 14:56 28381 Timp dezbatere - Proiect de Hotărâre privind revocarea doamnei Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului YES
64. 16.06.2021 14:49 28380 Proiectul de Hotărâre privind participarea Armatei Române, cu forțe, mijlocace și echipamente, la misiunea Task Force Takuba în Sahel, sub conducerea Franței, începând cu trimestrul al IV-lea al anului 2021 - Adoptare YES
65. 16.06.2021 14:40 28379 Aprobare Program de lucru YES
66. 16.06.2021 14:39 28378 Aprobare Ordine de zi YES
67. 16.06.2021 14:39 28377 Modificare Ordine de zi YES
68. 15.06.2021 17:12 28361 Adoptarea raportului de activitate al Consiliului Național al Audiovizulalului pe anul 2020 NO
69. 15.06.2021 17:02 28360 Adoptarea raportului de activitate al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pe anul 2019 YES
70. 15.06.2021 16:58 28359 Adoptarea Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului - Avocatul Poporului 2020 YES
71. 15.06.2021 16:57 28358 Adoptarea Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului - Avocatul Poporului 2019 YES
72. 15.06.2021 16:56 28357 Adoptarea Raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului - Avocatul Poporului 2018 YES
73. 15.06.2021 16:55 28356 Prezență - vot de control YES
74. 26.05.2021 15:20 28230 Vot final - PL-x 98/2021 - Vot final
Adoptare PL 98/2021 pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles
YES
75. 26.05.2021 15:19 28232 Prezență - Verificare prezenta YES
76. 11.05.2021 19:16 28127 Modificarea programului de lucru YES
77. 11.05.2021 19:15 28126 Procedura de vot YES
78. 11.05.2021 18:58 28136 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2021 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989 YES
79. 11.05.2021 18:56 28135 Proiectul de Hotarare privind constituirea Grupului de lucru pentru combaterea cancerului YES
80. 11.05.2021 18:49 28134 Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă privind identificarea situației reale, a situației raportate de autorități, a evoluției indicatorilor de sănătate publică și a măsurilor de protejare a sănătății populației românilor în pandemia declarată de OMS. NO
81. 11.05.2021 18:35 28133 Proiectul Cartei Albe a Apărării YES
82. 11.05.2021 18:28 28132 Proiectul de Hotarare privind constituirea Grupului Pro-America YES
83. 11.05.2021 18:26 28131 Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii pe anul 2021 YES
84. 11.05.2021 17:39 28125 Pauza 20 de minute YES
85. 11.05.2021 17:38 28124 Suplimentarea ordinii de zi YES
86. 11.05.2021 17:34 28142 Raportul de activitate al Societatii Romane de Radiodifuziune pe anul 2017 NO
87. 11.05.2021 17:33 28141 Raportul de activitate al Societatii Romane de Radiodifuziune pe anul 2018 NO
88. 11.05.2021 17:32 28140 Raportul de activitate al Societatii Romane de Radiodifuziune pe anul 2019 NO
89. 11.05.2021 17:09 28139 Raportul de activitate al Societatii Romane de Televiziune pe anul 2017 NO
90. 11.05.2021 17:08 28138 Raportul de activitate al Societatii Romane de Televiziune pe anul 2018 NO
91. 11.05.2021 17:07 28137 Raportul de activitate al Societatii Romane de Televiziune pe anul 2019 NO
92. 11.05.2021 16:53 28123 Procedura de lucru YES
93. 02.03.2021 19:54 27614 Vot final
Adoptare PL 110/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
YES
94. 02.03.2021 19:53 27613 Pl 110/2021 - anexa 7/04 YES
95. 02.03.2021 19:52 27612 Pl 110/2021 - anexa 6/04/01 YES
96. 02.03.2021 19:52 27611 Pl 110/2021 - anexa 6/04 YES
97. 02.03.2021 19:51 27610 Pl 110/2021 - anexa 5/04/01 YES
98. 02.03.2021 19:51 27609 Pl 110/2021 - anexa 5/04 YES
99. 02.03.2021 19:50 27608 Pl 110/2021 - anexa 4/04/01 YES
100. 02.03.2021 19:50 27607 Pl 110/2021 - anexa 4/04 YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 9 august 2022, 1:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro