Plen
Sittings of the Senate of March 25, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.40/03-04-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 25-03-2004 Printable version

Sittings of the Senate of March 25, 2004

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  2   Validarea mandatului de senator și depunerea jurământului de către domnul Dumitru Nica, Circumscripția electorală nr. 30 Olt
  3   Numirea domnului senator Dumitru Nica ca membru în Comisia pentru privatizare
  4   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
  Lege pentru înființarea unor comune;
  Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local;
  Lege privind declararea ca oraș a comunei Popești-Leordeni, județul Ilfov;
  Lege privind schimbarea denumirii satului Dumbrava, comuna Ciugud, județul Alba, în Limba;
  Lege privind înființarea comunei Dalnic prin reorganizarea comunei Moacșa, județul Covasna;
  Lege pentru declararea ca oraș a comunei Voluntari, județul Ilfov;
  Lege pentru declararea ca orașe a unor comune
  5   Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor proiecte de lege:
  proiectul Legii privind regimul juridic al adopției;
  proiectul Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție;
  proiectul Legii privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții;
  proiectul Legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului
  6   Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna 29 martie-3 aprilie a.c.
  7   Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
  8   Adoptarea raportului comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
  9   Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală
  10   Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
  11   Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
  12   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România
  13   Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
  14   Respingerea propunerii legislative pentru completarea art. 15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  15   Propunerea legislativă pentru modificarea art. 15 alin. (2) din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale (amânarea dezbaterii)
  16   Propunerea legislativă privind completarea art. 15 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale (amânarea dezbaterii)
  17   Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale ARO - S.A. Câmpulung Muscel
  18   Propunerea legislativă privind modificarea anexei la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați" (amânarea dezbaterii)
  19   Proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu (retrimiterea la comisie)
  20   Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
  21   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
  22   Propunerea legislativă privind instituirea titlurilor naționale (amânarea dezbaterii)
  23   Propunerea legislativă pentru a aduce unele modificări Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (amânarea dezbaterii)
  24   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 21 october 2019, 14:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro