You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 18-04-1996

Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 1996

  1   Informarea plenului Camerei Deputaților de către domnul deputat Ion Danilescu privind demisia sa din P.D.S.R și din Grupul parlamentar al P.D.S.R.
  2   Adoptarea proiectului de Lege privind salarizarea membrilor Curții Supreme de Justiție, a magistraților asistenți și a celorlalte categorii de personal.
  3   Adoptarea propunerii legislative privind instituirea Zilei Adolescentului.
  4   Amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.59/1993 privind modificarea Codului de procedură civilă, a Codului Familiei, a Legii contenciosului administrativ nr.29/1990 și a Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.
  5   Amînarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind verificarea averii demnitarilor și funcționarilor publici și asupra propunerii legislative privind declararea averilor și a unor activități cu caracter economic ale demnitarilor de stat, magistraților și ale unor categorii de funcționari publici.
  6   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind modificarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României.
  Legea privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, celor care au fost reținuți în perioada 16-22 decembrie 1989, ca urmare a participării în acțiunile Revoluției precum și a celor care au participat direct în perioada 16-25 decembrie 1989 la luptele pentru victoria Revoluției.
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/1995 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995.
  7   Constituirea Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1996.
  8   Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  9   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/1996 privind modificarea plafonului valoric în limita căruia taxele de timbru se pot achita prin aplicarea și anularea timbrelor mobile.
  10   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare și întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc.
  11   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/1996 privind modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările ulterioare.
  12   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1996 privind modificarea și completrea sistemului de finanțare a cheltuielilor necesare tipăririi și difuzării formularelor tipizate din domeniul financiar.