You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 03-06-1996

Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 1996

  1   Instituirea Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor la următoarele prooiecte de lege:
  proiectul de Lege privind finanțele publice
  proiectul Legii telecomunicațiilor
  proiectul de Lege privind salarizarea membrilor Curții Supreme de Justiție, a magistraților asistenți și a celorlaltor categorii de personal
  proiectul de Lege privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești
  2   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de înființare a Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994.
  proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură.
  proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Europene pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1977.
  Propunerea legislativă privind modificarea termenului limită pentru eliberarea cărților de alegător, stabilit prin art.92 din Legea nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1996 privind drepturile personalului a cărui activitate a fost temporar întreruptă ca urmare a limitării furnizării energiei electrice în perioada 9 - 26 februarie 1996; procedură de urgență.
  propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989.
  proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei în domeniul transporturilor internaționale rutiere, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind serviciile aeriene, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind navigația maritimă comercială, semnate la Tbilisi la data de 26 martie 1996.
  proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan în domeniul transporturilor internaționale, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind navigația maritimă comercială, semnate la Baku la data de 27 martie 1996
  proiectul de Lege privind declararea și controlul averilor demnitarilor, funcționarilor publici și ale unor persoane cu funcții de conducere.
  3   Reexaminarea unor prevederi ale Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/11 august 1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.36/1996 - amânare
  4   Raportul comisiei de mediere la soluționarea divergențelor apărute în legătură cu proiectul de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Căi de comunicație.
  5   Dezbateri - proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9 din 1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții. - amânare
  6   Supunerea spre adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1996 privind compensarea creanțelor și angajamentelor la Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic - amânare
  7   Interpelări adresate Guvernului
  8   Răspunsuri ale membrilor Guvernului la interpel[ri adresate de deputați.