Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 20-06-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 1996

  1   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale - procedură de urgență;
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Mongoliei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 6 noiembrie 1995;
  Legea privind ratificara Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene privind promovarea Si protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților sportive finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/1996 privind ratificarea unor acorduri de împrumut și de garanții externe;
  Legea privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Maltei pentru evitarea dublei impuneri și a prevenirii evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului anexat, semnate la București, la 30 noiembrie 1995;
  Legea privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea culturală, semnat la București, la 16 mai 1995;
  Legea privind modificarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
  Legea privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind prmovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Lubliana, la 24 ianuarie 1996.
  3   Adoptarea proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (Procedură de urgență)
  4   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții (Adoptare).
  5   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind evidența populației și cartea de identitate.
  6   Dezbateri asupra proiectului de Lege cu privire la actele de stare civilă.
  7   Declararea ca vacant a locului de deputat în Circumscripția electorală nr. 14 Constanța, ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului Ioan Dumitrescu.
  8   Aprobarea componențe comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la următoarele proiecte de lege:
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1994 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/1994 privind asigurarea resurselor de finanțare necesare pentru continuarea paprticipării României la construirea Combinatului de produse cu conținut de nichel plus cobalt de la Lac Camariocas, Republica Cuba și a Termocentralei Electrice de 3 XIV/ 12 MW de la Cao-Cun - Republica Populară Chineză.
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de restabilire pentru Refugiații Naționali și Excedentele de populație în Europa și la Statutul Fondului de Dezvoltare Socială a Consiliului Europei;
  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de împrumutat, și Banca Națională a României, în calitate de agent al împrumutatului, pe de o parte, și AB Svensk Exportkredit Suedia, în calitate de împrumutător, pe de altă parte, garantat de Regatul Suediei, reprezentat prin Riksgaldskontoret, semnat la București la data de 12 ianuarie 1996.
  9   Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 24-27 iunie 1996.
  10   Dezbateri asupra propunerii legislative privind Statutul personalului didactic.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 26 février 2021, 4:05
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro