You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 18-09-1996

Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 1996

  1   Modificare ordine de zi: amânarea dezbaterii propunerii legislative pentru completarea Legii nr.59/1993 privind modificarea Codului de procedura civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr.29/1990 și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.
  2   Dezbateri: proiectul Legii locuinței
  3   Supunerea la votul final (nominal):
  proiectul de Lege privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și ale unor persoane cu funcții de conducere;
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal;
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură .
  4   Dezbateri: proiectul Legii locuințelor - reluarea dezbaterilor
  5   Anunțul votului final pentru:
  proiectul de Lege privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și ale unor persoane cu funcții de conducere - adoptare 257 voturi pentru, 2 contra;
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal - adoptare 252 voturi pentru, 7 contra;
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală - adoptare 252 voturi pentru, 14 contra
  6   Dezbateri: proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor