You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 26-09-1996

Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 1996

  1   Dezbateri: proiectul de Lege pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat.
  2   Constituire comisie de mediere: proiectul de Lege pentru aprobarea Oordonanței de urgență a Guvernului nr.2/1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996.
  3   Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru