You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 02-10-1996

Sittings of the Chamber of Deputies of October 2, 1996

  1   Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996
  2   Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996
  3   Dezbateri: proiectul de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1997
  4   Modificare în comisie de mediere: domnul Mihai Munteanu în locul domnului Neculai Grigoraș și domnul Daniel Frunzescu în locul domnului Ion Dumitrescu (PDSR)
  5   Dezbateri: propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigrări sociale de stat și asistență sociala, cu modificările ulterioare
  6   Dezbateri: propunere legislativă privind Statutul personalului didactic
  7   Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:
  Lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.2/1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996;
  Lege pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere;
  8   Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice
  9   Dezbateri: reluarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind Statutul personalului didactic