You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 15-10-1996

Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 1996

  1   Ordine de zi și program de lucru - adoptare
  2   Legi depuse pentru sesizarea Curtii Constituționale:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3 din 18 august 1995 privind regimul de concesionare a construirii și exploatării unor tronnsoane de căi de comunicații terestre- autostrăzi și cai ferate, adoptată în procedură de urgență;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței nr.33 din 18 august 1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor refolosibile de orice fel, adoptată în procedură de urgență;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia în domeniul transportului rutier internațional, semnat la Sissi (Creta), la 15 martie 1994;
  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația în domeniul transportului rutier internațional, semnat la București la 16 februarie 1994;
  Lege privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor bancare constituite la societățile bancare Dacia Felix S.A. și Credit Bank S.A., adoptată în procedură de urgență;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgența nr.10/1996 privind unele măsuri pentru desfășurarea alegerilor parlamentare și prezidențiale din luna noiembrie 1996, adoptată în procedură de urgență.
  3   Informare: proiecte de legi înregistrate la Biroul permanent:
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.9/1996 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996.
  4   Comisie specială: prelungirea perioadei de activitate a Comisiei Apartamentul
  5   Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea instituției: Avocatul Poporului
  6   Dezbateri: Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
  7   Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru transformarea fondurilor proprietății private în societăți financiare de investiții
  8   Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat și a dobânzilor aferente destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog, Ucraina