You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 03-07-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of July 3, 1997

  1   Anunțarea demisiei din Grupul parlamentar al PDSR de către domnii Nicolae Groza, Victor Ștefan Achimescu și Neculai Popa.
  2   Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României.
  3   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.
  4   Supunerea la vot și adoptarea următoarelor proiecte de lege:
  proiectul de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României;
  proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.
  5   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind grațierea unor pedepse.
  6   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.13 din 1997 privind transferul, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania. (procedură de urgență).
  7   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România. (procedură de urgență).