You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 06-11-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 1997

  1   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege privind Casa Socială a Constructorilor;
  Proiectul de Lege privind acordarea tichetelor de masă (procedura de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare determinate de creșterea consumului de energie termică în lunile sezonului rece și de majorarea prețului acestuia pentru unele categorii ale populației, precum și modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/1997 (procedură de urgență);
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 39/1990 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, inițiată de un număr de 22 de deputați.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege privind instituirea "Zilei Adolescentului";
  Lege pentru modificarea art.67 din Legea gospodăriei comunale, nr.4/1981;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, care a fost adoptată în procedură de urgență;
  Lege pentru ratificarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței, nr.114/1996, adoptată în procedură de urgență.
  3   Dezbaterea, în proiect, a ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 10-14 noiembrie 1997.
  4   Informare cu privire la cererea ministrului justiției pentru declanșarea procedurii de ridicare a imunității parlamentare a domnului deputat Gabriel Bivolaru.
  5   Dezbateri asupra propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României.
  6   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1997 cu privire la îmbunătățirea protecției sociale pentru persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și pentru urmașii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției anticomuniste din decembrie 1989, în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989.
  7   Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României.
  8   Informare privind depunerea moțiunii semnate de 61 deputați aparținând PDSR, PRM și PUNR.