Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
17-04-2019 (joint)
16-04-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 16-02-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 1998

  1   Aprobarea ordinii de zi pentru data de 16 februarie 1998.
  2   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:- Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural național, adoptată prin Legea nr.41/1995;- Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenții civile pentru încasarea creanțelor bugetare administrate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale;- Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Djakarta, la 3 iulie 1996.
  4   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:- proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin material pentru soțul supraviețuitor și pentru urmașii membrilor Acadamiei Române;- proiectul de Lege privind asistența publică și inspecția sanitară de stat;- proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor și studenților din învățământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997;- proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1997 privind completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată; - proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;- proiectul de Lege privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție.
  5   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1997 privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale ori corectării unor deficiențe fizice.
  6   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/1997 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor sau părților sociale ale societăților comerciale.
  7   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Belarus privind serviciile aeriene, semnat la București la 31 mai 1995.
  8   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985.
  9   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998.
  10   Răspunsuri ale membrilor Guvernului la interpelări adresate de către deputați.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 19 avril 2019, 11:56
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro