Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-04-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 25-05-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 1998

  1   Aprobarea ordinii de zi pentru zilele de 25 și 28 mai și a programului de lucru pentru perioada 25-29 mai 1998.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
  Proiectul de Lege privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000 (procedura de urgență);
  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea națională de telecomunciații Romtelecom S.A., semnat la Luxemburg și la București la 12 și, respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent tranșei a doua privind finanțarea proiectului de dezvoltare a telecomunicațiilor;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul român și Guvernul macedonean privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skoplije la 8 martie 1996;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/1998 pentru aderarea României la Statutul Organizației intereuropene a administrațiilor fiscale, adoptat la Casa Papirnika, Slovacia, la 29 septembrie 1997;
  Proiectul de Lege privind retragerea rezervei formulate de România la art. 22 al Convenția internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială;
  Proiectul de Lege privind dezvoltarea regională în România;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României (procedura de urgență).
  3   Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege:
  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/1997 pentru reglementarea plății premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii;
  proiectul de Lege privind valorificarea și decontarea la intern a importului de cărbune cocsificabil din Republica Populară Chineză în contul rambursării creditelor acordate de statul român prin livrări de echipamente și utilaje energetice aferente centralei termoelectrice de 3x12 MW de la COA CUN finanțate la intern din fonduri alocate de la bugetul statului;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM S.A.".
  4   Aprobarea cererii comisiei speciale pentru îmbunătățirea propunerii legislative privind sistemul național de decorații al României, de prelungire a termenului de funcționare până la sfârșitul anului 1998.
  5   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind acceptarea de către România a Constituției Organizației Internaționale pentru Migrări.
  6   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.90/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996.
  7   Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/1998 pentru modificarea art.9 din Legea fondului funciar, nr.18/1991 (Aprobarea propunerii de amânare a dezbaterii raportului, formulată de comisie.)
  8   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1998 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar.
  9   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1998 pentru modificarea Legii nr.146/1997 privind taxele de timbru.
  10   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială.
  11   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.41 din 17 iunie 1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune.
  12   Prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 26 avril 2019, 17:05
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro