Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 9, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
17-04-2019 (joint)
16-04-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 09-06-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 9, 1998

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Petre Naidin - comentariu pe marginea "ideii creării unei imagini noi și reale a României în lume";
   1.2  Viorel Burlacu - reiterarea unei constatări: "autoritatea instrucțiunilor, precizărilor și normelor o întrece pe cea a legilor și ordonanțelor";
   1.3  Lazăr Lădariu - apel adresat Parlamentului României "să facă demersurile necesare pentru declanșarea procedurilor legale de eliberare a lui Ilie Ilașcu";
   1.4  Mihai Baciu - apel pentru salvarea Palatului Culturii din Iași;
   1.5  Neculai Popa - despre "dezastrul în care se găsește agricultura românească";
   1.6  Ioan Bivolaru - comentariu pe marginea restructurării SNCFR;
   1.7  Ilie Neacșu - omagiu adevăraților țărăniști și liberali din perioada interbelică;
   1.8  Petre Țurlea - prezentarea memoriului Grupului școlar economic nr.2 din Sfântu Gheorghe; memoriul Comitetului de susținere morală a Congregației inimii neprihănite a Mariei;
   1.9  Nicolae Ionescu - exprimarea nemulțumirii în privința "neomagierii Revoluției Române";
   1.10  Leonida Lari Iorga - omagiu artei și artistului într-o lume a "ciocoilor".
  2   Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România.
  3   Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1997 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996.
  4   Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art.19 lit.b) din Legea nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor.
  5   Dezbateri asupra propunerii legislative privind acordarea de sprijin financiar producătorilor agricoli mici și mijlocii.
  6   Supunerea la votul final:
  Proiectul de Lege pentru prevenirea și sancționarea folosirii sistemului financiar - bancar în scopul spălării banilor; (Adoptat.)
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română și propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.21 din 1 martie 1991; (Adoptate.)
  Proiectul de Lege privind impozitul pe spectacole; (Adoptat.)
  Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/1997 pentru reglementarea plății anuale a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii; (Adoptat.)
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice "Radet" București privind finanțarea Proiectului de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul București, semnat la Luxemburg și București la data de 12 și, respectiv, 14 noiembrie 1997; (Adoptat.)
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general și publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 23 ianuarie 1998; (Adoptat.)
  Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția cu privire la marcajul explozibililor plastici și în folie în scopul detectării, adoptată la Montreal la 1 martie 1991; (Adoptat.)
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării al Republicii Italiene, semnat la Roma la 26 februarie 1997; (Adoptat.)
  Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul cu privire la reprimarea actelor ilicite de violență în aeroporturile destinate aviației civile internaționale, suplimentar la Convenția încheiată la Montreal la 23 septembrie 1971, privind reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securității aviației civile, adoptat la Montreal la 24 februarie 1988; (Adoptat.)
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul român și Guvernul macedonean privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996 (Adoptat.)
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România.
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1997 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996; (Adoptat.)
  Propunerea legislativă pentru modificarea art.19 lit.b) din Legea nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor (Adoptată.)

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 23 avril 2019, 9:14
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro