Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 10, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
17-04-2019 (joint)
16-04-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 10-06-1998 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 10, 1998

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Adoptarea proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.2/1998 privind aprobarea participării unor unități și subunități din armatele altor state la aplicații, exerciții și activității de pregătire în comun cu unități și subunități ale armatei României pe teritoriul național în perioada martie-decembrie 1998.
  3   Adoptarea proiectului de Hotărâre privind aprobarea participării României la Grupul internațional de poliție din Bosnia-Herțegovina și la aranjamentele stand by ONU.
  4   Aprobarea modificărilor în componența nominală a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.
  5   Adoptarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1998 privind majorarea salariilor personalului din unitățile sanitare.
  6   Dezbateri asupra textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1998 pentru modificarea art.9 din Legea fondului funciar, nr.18/1991.
  7   Dezbateri asupra textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/1997 pentru reglementarea plății premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de această natură, suportate din fondul de salarii.
  8   Adoptarea proiectului de Lege privind contul general de execuție a bugetului de stat pe anul 1994.
  9   Adoptarea proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind aprobarea execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 1994.
  10   Aprobarea Raportului de activitate pe anul 1996 și al contului de execuție bugetară pe anii 1995 și 1996 ale Socității Române de Radiodifuziune.
  11   Adoptarea Dării de seamă cu privire la situația monetară a creditului în anul 1995 și orientările de bază pe anul 1996.
  12   Prezentarea raportului Comisiei de anchetă a Parlamentului la Fondurile Proprietății Private.
  13   Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind raportul Comisiei celor două Camere abilitate a efectua o anchetă la Fondurile Proprietății Private.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 22 avril 2019, 9:25
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro