Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 19, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-04-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 19-10-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 19, 1998

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 19-23 octombrie 1998.
  2   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni.
  3   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru completarea art.17 lit.B) din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind TVA;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Spania complementară la Convenția privind procedura civilă adoptată la Haga la 1 martie 1954, semnată la București la 17 nov.1997;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Spania privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, semnată la București la 17 nov.1997;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene de asistență judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959 și Protocolul adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978;
  Propunerea legislativă privind înființarea unor noi județe, inițiată de un număr de 61 de deputați;
  Propunerea legislativă privind amenajarea complexă a râului Argeș în aval de București și reluarea lucrărilor la Canalul navigabil Dunăre-București, inițiată de un număr de 5 deputați;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/1992 privind alegerea președintelui României, inițiată de domnul deputat Valentin Adrian Iliescu - PUNR;
  Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea unor dispoziții din Legea nr.80/1992 cu privire la sistemul de pensii și asigurări sociale ale agricultorilor, inițiată de domnii deputați: Crin Antonescu - PNL și Ion Lazia - independent;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru ocupare și formare profesională, inițiată de domnul deputat Kerekeș Karoly.
  4   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege privind completarea Anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie;
  Lege pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului din recolta anului 1998;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/1998 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
  5   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.39/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.66/1993 privind contractul de management.
  6   Intervenția domnului deputat Ioan Gavra în legătură cu transferul gratuit de mașini din parcul Camerei Deputaților.
  7   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor.
  8   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.18/1998 cu privire la modificarea și completarea unor reglementări referitoare la accize și taxa pe valoarea adăugată (Procedură de urgență.)
  9   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate (Procedură de urgență.)
  10   Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art.21 alin.3 teza I din Legea nr.5371991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României (Procedură de urgență.)
  11   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (Procedură de urgență.) (Amânarea dezbaterilor.)
  12   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.21 din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României (Amânarea dezbaterilor.)
  13   Răspunsuri la întrebări adresate de către deputați Guvernului.
  14   Prezentarea de interpelări adresate membrilor Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 25 avril 2019, 9:07
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro