Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
17-04-2019 (joint)
16-04-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 16-11-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 1998

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 16-20 noiembrie 1998.
  2   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.33/1998 cu privire la modificarea și completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru protecția copilului (procedură de urgență);
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1993 privind achizițiile publice;
  Proiectul de lege privind înființarea comunei Mocirla, azi satul Lunca Teuzului, și atribuirea denumirii Vasile Goldiș, județul Arad;
  Propunerea legislativă pentru modificarea art.21 din Legea nr.215/1997 privind Casa socială a constructorilor, inițiată de un număr de 76 de deputați PDSR (procedură de urgență).
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1998 p instituirea unor taxe pentru prestații vamale;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat.
  4   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din veniturile extrabugetare.
  5   Adoptarea proiectului de Hotărâre pentru modificarea unei anexe la Hotărârea Camerei Deputaților nr.18/1997 privind structura organizatorică a Secretariatului general al Camerei Deputaților.
  6   Intervenția domnului deputat Ioan Gavra privind organizarea aniversării a 80 de ani de la înfăptuirea actului Marii Uniri.
  7   Prezentarea de răspunsuri ale miniștrilor la interpelări adresate de către deputați.
  8   Prezentarea interpelărilor adresate de către deputați membrilor Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 22 avril 2019, 15:29
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro