Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
17-04-2019 (joint)
16-04-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 22-12-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 22, 1998

Sittings of the Chamber of Deputies

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Radu Liviu Bara - atenționare în privința cedărilor periculoase din cadrul coaliției;
   1.2  Viorel Burlacu - consemnarea unor "tragice contraperformanțe" din județul Neamț în domeniul sanitar;
   1.3  Petre Țurlea - demontarea pretinselor considerente ale bombardării Irakului de către SUA;
   1.4  Nicolae Popa - semnalarea erorilor din politica agricolă a actualului Guvern;
   1.5  Petru Bejinariu - consemnarea faptelor care compun comportamentul politic curent al actualei Puteri;
   1.6  Nicolae Leonăchescu - intervenție în problema responsabilității în domeniul manevrării materialelor radioactive;
   1.7  Miron Chichișan - semnal de alarmă în problema degradării continuie a vieții economice și sociale;
   1.8  Dumitru Bălăeț - protest, în numele Grupului parlamentar al PRM și al PRM, împotriva modului cum au fost "reprimați minerii de la Mina Bălan", județul Harghita.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/1998 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței de urgență nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte (procedură de urgență);
  Propunerea legislativă privind flota comercială română, inițiată de un număr de 3 deputați PDSR;
  Propunerea legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Adjud, județul Vrancea, inițiată de domnul deputat Radu Mânea;
  Propunerea legislativă pentru stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, inițiată de un număr de 32 de deputați.
  3   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru săptămâna 20-24 decembrie 1998.
  4   Dezbaterea proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 1999 și proiecția acestuia pe anul 2000.
  5   Dezbaterea proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.31/1997 privind bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1998 republicată, modificată prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.42/1998.
  6   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate.
  7   Dezbaterea proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.
  8   Informare cu privire la cererea ministrului justiției pentru declanșarea procedurii de ridicare a imunității parlamentare a domnului deputat Gabriel Bivolaru.
  9   Adoptarea propunerii legislative privind declararea lui Ioan Monoran ca erou - martir.
  10   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.
  11   Supunerea la votul final:
  proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 1999 și proiecția acestuia pentru anul 2000;
  proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.31/1997 privind bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1998, republicată, modificată prin hotărârea Camerei Deputaților nr.42/1998;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1998 privind planificarea apărării naționale a României;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/1998 privind înlocuirea și împrospătarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
  proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă.
  12   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului Cinematografic Național.
  13   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Alocuțiuni ale domnilor deputați și senatori în ședința solemnă consacrată sărbătoririi a 9 ani de la Revoluția din Decembrie 1989.
  2   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 20 avril 2019, 21:38
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro