Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 13-04-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi pentru perioada 13-15 aprilie 1999.
  2   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru aprobrea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizare Regiei autonome de electricitate Renel, Regiei autonome a gazelor naturale Romgaz Mediaș și Regiei autonome a petrolului Petrom București (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobrea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitar-veterinare nr. 60/1974 (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a contragaranta o scrisoare de garanție ce se va elibera de Banca Agricolă S.A. pentru garantarea împrumutului de 100 mii tone cereale acordat Societății comerciale Contim S.A. Timișoara de către Administrația națională a rezervelor de stat (procedură de urgență);
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe trecute în proprietatea statului, inițiată de domnul deputat Francisc Baranyi;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, inițiată de doamnei deputați Tudor Moroianu Geamăn și Marian Enache;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, inițiată de domnul deputat Radu Liviu Bara.
  3   Informarea plenului Camerei Deputaților privind demisia din Grupul parlamentar al USD-PD a domnilor deputați Adrian Severin și Adrian Vilău.
  4   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.50/1998 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței de urgență nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte.
  5   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
  Proiectul de Lege pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind tariful vamal de import al României;
  Proiectul de Lege privind taxele extrajudiciare de timbru.
  6   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată.
  7   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare.
  8   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.27/1999 pentru modificarea art.27 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale.
  9   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/1999 privind aplicarea prevederilor art.6 alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr.36/1999.
  10   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României.
  11   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate de deputați membrilor Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 12 juillet 2020, 12:26
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro