Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 10-06-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 1999

  1   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoa_rea Societății Comerciale "Tractorul UTB S.A." Brașov (procedură de urgență);
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1999 pentru modificarea alin.3 al art.4 din Ordonanța Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare (procedură de urgență);
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea autorității naționale de reglementare în domeniul energiei ANRE (procedură de urgență);
  Proiect de lege privind declararea ca abrogate a unor acte normtive;
  Proiectul de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general ala Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/1998 pentru acceptarea de către România a proiectului celui de al IV-lea amendament la Statutul Fondului Monetar Internațional, aprobat prin Rezoluția Consiliului Guvernatorilor nr.52-4 din 23 septembrie 1997;
  Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/1998 privind acordarea unor facilități la plata creanțelor fiscale către bugetul de stat și către bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni ale S.C. Tractorul S.A. Brașov;
  Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/1998 cu privire la acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare.
  3   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 14-18 iunie 1999.
  4   Proiectul de Lege privind Statutul funcționarilor publici (Retrimis comisiei.)
  5   Dezbateri generale asupra propunerii legislative pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agicole și cu destinație forestieră, în baza dispozițiilor Legii nr.169/199cuprinse în Legea fondului funciar, nr.18/1991, republicată.
  6   Supunerea la votul final și adoptarea proiectului de Lege privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică.
  7   Continuarea dezbaterilor generale asupra propunerii legislative pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agicole și cu destinație forestieră, în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997 cuprinse în Legea fondului funciar, nr.18/1991, republicată.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 12 juillet 2020, 3:29
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro