Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 14, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 14-06-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 14, 1999

  1   Informare privind demisia domnului deputat Aurel Constantin Papuc din Grupul parlamentar U.S.D.-PD.
  2   Aprobarea ordinii de zi pentru perioada 14-18 iunie 1999.
  3   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1999 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil care a aparținut Bisericii Evanghelice C.A. din România, Comunitatea evanghelică C.A. - Sibiu (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor din România;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și serviciilor în porturi;
  Propunerea legislativă pentru arborarea permanentă a Drapelului României pe clădirea Palatului Parlamentului, inițiată de domnul deputat Victor Neagu - PDSR;
  Proiectul de Lege pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/1999 pentru modificarea Anexei 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr.36/1999;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/1999 pentru modificarea art.37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr.36/1999.
  4   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/1999 pentru modificarea art.27 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale;
  Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1996 privind transportul pe căile ferate române;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/1998 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/1997 pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă S.A.;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.
  5   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/1993 privind tariful vamal de import al României.
  6   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
  7   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea în anul 1999 a examenelor din învățământul preuniversitar.
  8   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor.
  9   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie.
  10   Expunerea orală a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  11   Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 12 juillet 2020, 13:05
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro