Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 24-06-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 1999

  1   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/1999 pentru prorogarea termenului prevăzut de art.II alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.1/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte (procedură de urgență);
  Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte (procedură de urgență);
  Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor taxe indirecte;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.165/1998 privind constituirea, la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației, a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și al celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998 - 2000, inițiată de trei deputați PDSR (procedură de urgență);
  Propunerea legislativă privind pensionarea, cu reducere de vârstă și diminuarea proporțională a cuantumului pensiei, a unor persoane, inițiată de doamna deputat Paula Ivănescu și domnul deputat Dumitru Buzatu (procedură de urgență).
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici;
  Legea privind unele măsuri de protecție a personalului încadrat în muncă;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/1999 privind aplicarea prevederilor art.6 alin.2 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar; Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene, semnat la Washington la 15 iulie 1998;
  Legea pentru modificarea unor prevederi ale Anexei nr.VI la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică;
  Legea privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/1998 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.18/1998 cu privire la modificarea și completarea unor reglementări referitoare la accize și taxe pe valoarea adăugată;
  proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței, nr.114/1996.
  4   Adoptarea proiectului de Lege pentru completarea Legii protecției mediului, nr.137/1995.
  5   Adoptarea proiectului de lege privind constituirea și funcționarea Consiliului Național pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă.
  6   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit;
  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1998 pentru modificarea art.28 din Ordonanța Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.
  7   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind Statutul funcționarilor publici.
  8   Dezbateri asupra propunerii legislative pentru reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole și cu destinație forestieră în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar, nr.18/1991, republicată.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 12 juillet 2020, 13:29
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro