You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-02-2005

Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2005

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru înființarea comunei Spulber privind reorganizarea comunei Paltin, județul Vrancea;
  Legea privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Dorgoș, județul Arad;
  Legea pentru Ratificarea acordului de împrumut, primul împrumut de ajustare programatică PAL1 dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 27 septembrie 2004.
  3   Aprobarea de modificări în componența nominală a unor comisii permanente.
  4   Constituirea Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale "ROMPETROL RAFINARE" S.A. - Constanța.
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând Poziții Comune adoptate în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comună a Uniunii Europene.
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului și a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei.
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004.
  8   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (rămasă pentru votul final).
  9   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituții financiare internaționale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din orașele mici și mijlocii (SAMTID).
  10   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere.
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.
  12   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului:
   12.1  Ștefan Baban
   12.2  Ioan Cindrea
   12.3  Eduard Stelian Martin
   12.4  Cornelia Ardelean
   12.5  Mircea Giurgiu
   12.6  Adrian Moisoiu