You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-03-2005

Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2005

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului și a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei;
  Legea pentru acceptarea Codului de siguranță pentru nave cu destinație specială (Codul SPS) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.534(13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum și a amendamentelor din 1996 referitoare la acesta;
  Legea pentru acceptarea Codului pentru efectuarea în siguranță a transportului mărfurilor și persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV) adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.863(20) la Londra la 27 noiembrie 1997;
  Legea pentru înființarea unor comune.
  3   Informarea plenului asupra modificării titulaturii Partidului România Mare.
  4   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea finanțării învățământului superior (rămas pentru votul final).
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale ROMPETROL RAFINARE - S.A. Constanța. (rămas pentru votul final).
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, semnat la București la 11 octombrie 2004.
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Chile privind cooperarea în domeniul prevenirii și combaterii consumului ilegal și a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, semnat la București la 11 octombrie 2004.
  8   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială. (dezbateri procedurale).
  9   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații:
   9.1  Adrian Moisoiu
   9.2  Lucian Augustin Bolcaș
   9.3  Paul Magheru
   9.4  Costache Mircea
   9.5  Nicolae Popa
   9.6  Iulian Iancu
   9.7  Mircia Giurgiu
   9.8  Vasile Cosmin Nicula
   9.9  Radu Podgorean
   9.10  Anghel Stanciu
   9.11  Ioan Cindrea