You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-04-2005

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2005

  1   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru completarea art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor;
  Legea pentru înființarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, județul Tulcea;
  Legea privind ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanțarea acțiunilor Comunității, în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004 - 2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004.
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societății Comerciale TRACTORUL UTB - S.A. BRAȘOV (rămas pentru votul final).
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  4   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 441/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Boghiș, județul Sălaj, prin reorganizarea comunei Nușfalău (rămasă pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar (rămas pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român (adoptată propunerea de respingere).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2005 privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activității din domeniul sănătății (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Universității Româno - Germane din Municipiul Sibiu, județul Sibiu (rămas pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Universității Andrei Șaguna din municipiul Constanța, județul Constanța (rămas pentru votul final).
  14   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind înființarea Institutului Teologic Baptist din București.