Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 10, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.168/19-11-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
30-06-2020 (joint)
30-06-2020
24-06-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 10-11-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 10, 2010

  1   Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.
  2   Intervenții procedurale.
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. (PL-x 300/2010) (rămas pentru votul final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Suplimentar la Memorandumul Multilateral de Înțelegere privind Programul Comun NATO E-3A, semnat la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, și a Acordului Suplimentar la memorandumul de Înțelegere pentru operații și sprijin al Forței Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie și Control, semnat la 26 septembrie 1984 și revizuit la 27 martie 2003, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, deschise spre semnare la 3 februarie 2009, semnat de partea română la București, la 28 ianuarie 2010. (PL-x 653/2010) (rămas pentru votul final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare. (PL-x 464/2010) (rămas pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.44 alin.(5) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată. (PL-x 468/2010) (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (PL-x 425/2010) (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii Bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.422/2002. (Pl-x 276/2010) (rămasă pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. (PL-x 170/2010) (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare. (PL-x 592/2009) (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unui imobil, clădire și teren, din proprietatea Băncii Naționale a României în domeniul public al statului și administrației Curții de Conturi a României. (PL-x 466/2010) (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată. (PL-x 446/2010) (rămas pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor. (PL-x 413/2010) (rămas pentru votul final).
  14   Aprobarea modificării programului de lucru.
  15   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 347/2010), Proiectului de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (PL-x 301/2010) și a Proiectului de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. (PL-x 302/2010) (rămase pentru votul final).

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 5 juillet 2020, 16:49
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro