Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.64/22-04-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 15-04-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2015

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Markó Attila-Gabor). (PHCD 38/2015) (rămas pentru votul final)
  3   Prezentarea și dezbaterea Raportului Comisiei juridice referitor la informarea doamnei judecător Mirela Sorina Popescu, președintele Secției Penale de la Înalta Curte de Casație și Justiție privind pe domnul deputat Gheorghe Nețoiu și a Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat. (PHCD 24/2015) (rămas pentru votul final)
  4   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. (Pl-x 247/2014) (rămasă pentru votul final)
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr.46/2008 republicată cu modificările și completările ulterioare. (Pl-x 436/2013) (rămasă pentru votul final)
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (Pl-x 81/2014) (rămasă pentru votul final)
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ. (Pl-x 137/2014) (rămasă pentru votul final)
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (Pl-x 62/2014) (rămasă pentru votul final)
  9   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 modificată de Legea 40/2011. (Pl-x 410/2013) (rămasă pentru votul final)
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată. (Pl-x 467/2013) (rămasă pentru votul final)
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată. (Pl-x 620/2013) (rămasă pentru votul final)
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă. (Pl-x 643/2013) (rămasă pentru votul final)
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.4 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. (Pl-x 465/2013) (rămasă pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților. (Pl-x 440/2013) (rămasă pentru votul final)
  15   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților. (Pl-x 604/2013) (rămasă pentru votul final)
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2010. (Pl-x 213/2014) (rămasă pentru votul final)
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor. (Pl-x 622/2013) (rămasă pentru votul final)
  18   Dezbaterea Propunerii legislative privind prevenirea și combaterea infracționalității în școli. (Pl-x 235/2014) (rămasă pentru votul final)
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007. (Pl-x 360/2013) (rămasă pentru votul final)
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (Pl-x 511/2013) (rămasă pentru votul final)
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (Pl-x 358/2013) (rămasă pentru votul final)
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a Educației Fizice și Sportului. (Pl-x 136/2014) (rămasă pentru votul final)
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului. (Pl-x 237/2014) (rămasă pentru votul final)
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor acte normative. (Pl-x 377/2013) (rămasă pentru votul final)
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare. (Pl-x 230/2014) (rămasă pentru votul final)
  26   Dezbaterea Proiectului de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure, cu venituri reduse și care utilizează gaze naturale, păcură sau alți combustibili lichizi pentru încălzirea locuinței. (PL-x 469/2010) (rămas pentru votul final)
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007. (Pl-x 261/2014) (rămasă pentru votul final)
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate. (Pl-x 636/2013) (rămasă pentru votul final)
  29   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea lit.e), alin.(1) a art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (Pl-x 55/2014) (rămasă pentru votul final)
  30   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (Pl-x 173/2014) (rămasă pentru votul final)
  31   Dezbaterea Propunerii legislative privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României. (Pl-x 257/2014) (rămasă pentru votul final)
  32   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art.6 al Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006. (Pl-x 651/2013) (rămasă pentru votul final)
  33   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente. (Pl-x 680/2013) (rămasă pentru votul final)
  34   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local. (PL-x 599/2013) (rămas pentru votul final)
  35   Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea Regiei Monopolurilor Statului. (Pl-x 177/2014) (rămasă pentru votul final)
  36   Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea Zilei Naționale a Literaturii Române. (Pl-x 199/2014) (rămasă pentru votul final)
  37   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. (Pl-x 103/2014) (rămasă pentru votul final)
  38   Dezbaterea Propunerii legislative privind desființarea societăților comerciale, ONG-urilor și fundațiilor sub acoperire. (Pl-x 298/2013) (rămasă pentru votul final)
  39   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului. (Pl-x 474/2013) (rămasă pentru votul final)
  40   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea articolului II din Legea nr.219/2013. (Pl-x 255/2014) (rămasă pentru votul final)

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 3 mars 2021, 17:55
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro