Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.120/26-06-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 17-06-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2015

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Informare privind activarea domnului deputat Radu Mihai Popa în cadrul Grupului parlamentar Democrat și Popular și încetarea activării în cadrul Grupului parlamentar Democrat și Popular a domnilor deputați Petru Movilă, Adrian Gurzău, Eugen Tomac și Clement Negruț.
  3   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  4   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea modului în care Autoritatea de Supraveghere Financiară și-a exercitat atribuțiile în cazul polițelor RCA (PH CD 60/2015) (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 61/2015) (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 444/2015) (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare (PL-x 223/2014) (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (Pl-x 402/2015) (rămasă pentru votul final)
  9   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor (PL-x 411/2012/2015) (rămasă pentru votul final)
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru înființarea Muzeului Național de Artă "Constantin Brâncuși" (Pl-x 308/2014) (rămasă pentru votul final)
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței nr. 89 din 29 august 2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (Pl-x 160/2015) (rămasă pentru votul final)
  12   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (PL-x 354/2015) (retrimis comisiilor)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale (PL-x 135/2015) (rămas pentru votul final)
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 166/2010) (rămas pentru votul final)
  15   Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.
  16   Propunerea legislativă pentru completarea art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 208/2015) (retrimisă comisiilor)
  17   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (Pl-x 205/2015) (retrimisă comisiilor)
  18   Dezbaterea Propunerii legislative privind statutul artistului (Pl-x 405/2014) (rămasă pentru votul final)
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 560/2014) (rămasă pentru votul final)
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 489/2014) (rămasă pentru votul final)
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 451/2014) (rămasă pentru votul final)
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 445/2014) (rămasă pentru votul final)
  23   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (Pl-x 509/2013) (rămasă pentru votul final)
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 523/2014) (rămasă pentru votul final)
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 566/2014) (rămasă pentru votul final)
  26   Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea zilei de 27 martie Ziua Reunirii (Pl-x 603/2014) (rămasă pentru votul final)
  27   Supunerea la votul final:
   27.1  Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea modului în care Autoritatea de Supraveghere Financiară și-a exercitat atribuțiile în cazul polițelor RCA (PH CD 60/2015) (respins)
   27.2  Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 61/2015) (adoptat)
   27.3  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 560/2014) (respinsă)
   27.4  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 489/2014) (respinsă)
   27.5  Propunerea legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 451/2014) (respinsă)
   27.6  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 445/2014) (respinsă)
   27.7  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (Pl-x 509/2013) (respinsă)
   27.8  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 523/2014) (respinsă)
   27.9  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 566/2014) (respinsă)
   27.10  Propunerea legislativă privind declararea zilei de 27 martie Ziua Reunirii (Pl-x 603/2014) (respinsă)
   27.11  Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 444/2015) (adoptat)
   27.12  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare (PL-x 223/2014) (adoptat)
   27.13  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 411/2012/2015) (adoptată legea în forma adoptată de Senat)
   27.14  Propunerea legislativă pentru înființarea Muzeului Național "Constantin Brâncuși" (Pl-x 308/2014) (adoptată)
   27.15  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (Pl-x 160/2015) (adoptată)
   27.16  Proiectul de Lege pentru modificarea art.21 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale (PL-x 135/2015) (adoptat)
   27.17  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 166/2010) (adoptat)
   27.18  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (Pl-x 402/2015) (respinsă)
   27.19  Propunerea legislativă privind statutul artistului (Pl-x 405/2014) (respinsă)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 7 march 2021, 5:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro