Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 09-09-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2015

Sittings of the Chamber of Deputies

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  3   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 76/2015). (rămas pentru votul final)
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015 (PL-x 531/2015). (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei (PL-x 518/2013). (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București, la 28 mai 2015 (PL-x 530/2015). (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind înființarea Centrului de Excelență în Finanțe, adoptat la Bled, la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana, la 30 mai 2014 (PL-x 449/2015). (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (PL-x 439/2015). (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" (PL-x 438/2015). (rămas pentru votul final)
  10   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2013 privind Constituirea și funcționarea parcurilor industriale (PL-x 250/2014). (retrimis comisiilor)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004 (PL-x 578/2014). (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (PL-x 405/2013). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul privind uniunea energetică - comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice COM(2015) 80 (PH CD 62/2015). (rămas pentru votul final)
  14   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul "Uniunea Energiei" Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Protocolul de la Paris - Un plan de acțiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020 - COM(2015) 81 final (PH CD 63/2015). (rămas pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul "Uniunea Energiei" Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 COM(2015) 82 (PH CD 64/2015). (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogrup - Semestrul european 2015: Evaluarea provocărilor în materie de creștere, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 - COM(2015) 85, împreună cu Raportul de țară al României pentru 2015, inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, SWD(2015) 42(PH CD 65/2015). (rămas pentru votul final)
  17   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal COM (2015) 135(PH CD 66/2015). (rămas pentru votul final)
  18   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind transparența fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite și ilicite COM (2015) 136 (PH CD 67/2015). (rămas pentru votul final)
  19   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Cartea verde - Crearea unei uniuni a piețelor de capital COM (2015) 63 (PH CD 68/2015). (rămas pentru votul final)
  20   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la recomandarea de Recomandare a Consiliului privind Programul Național de Reformă al României pentru 2015 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de Convergență al României pentru 2015, COM(2015) 272 (PH CD 77/2015). (rămas pentru votul final)
  21   Prezentarea și dezbaterea Raportului Comisiei pentru transporturi privind ancheta asupra activității Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța.
  22   Supunerea la votul final:
   22.1  Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 76/2015) (adoptat)
   22.2  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul privind uniunea energetică - comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice COM(2015) 80 (PH CD 62/2015) (adoptat)
   22.3  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul "Uniunea Energiei" Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Protocolul de la Paris - Un plan de acțiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020 - COM(2015) 81 final (PH CD 63/2015) (adoptat)
   22.4  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul "Uniunea Energiei" Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 COM(2015) 82 (PH CD 64/2015) (adoptat)
   22.5  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogrup - Semestrul european 2015: Evaluarea provocărilor în materie de creștere, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 - COM(2015) 85, împreună cu Raportul de țară al României pentru 2015, inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, SWD(2015) 42 (PH CD 65/2015) (adoptat)
   22.6  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal COM (2015) 135 (PH CD 66/2015) (adoptat)
   22.7  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind transparența fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite și ilicite COM (2015) 136 (PH CD 67/2015) (adoptat)
   22.8  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Cartea verde - Crearea unei uniuni a piețelor de capital COM (2015) 63 (PH CD 68/2015) (adoptat)
   22.9  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la recomandarea de Recomandare a Consiliului privind Programul Național de Reformă al României pentru 2015 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de Convergență al României pentru 2015,COM(2015) 272 (PH CD 77/2015) (adoptat)
   22.10  Proiectul de Hotărâre privind Raportul Comisiei pentru transporturi privind ancheta asupra activității Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța (PH CD 78/2015) (adoptat)
   22.11  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015 (PL-x 531/2015) (adoptat)
   22.12  Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei (PL-x 518/2013) (adoptat)
   22.13  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București, la 28 mai 2015 (PL-x 530/2015) (adoptat)
   22.14  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind înființarea Centrului de Excelență în Finanțe, adoptat la Bled, la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana, la 30 mai 2014 (PL-x 449/2015) (adoptat)
   22.15  Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr.924/2009 (PL-x 439/2015) (adoptat)
   22.16  Proiectul de Lege pentru completarea art.11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" (PL-x 438/2015) (adoptat)
   22.17  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 (PL-x 578/2014) (adoptat)
   22.18  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (PL-x 405/2013) (adoptat)

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. (L203/2015, Pl-x 384/2015) (retrimitere la Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului)
  3   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare.
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.
  5   Proiectul Cartei Albe a Apărării 2013. (retrimitere la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților)
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind revocarea domnului Anton Ioan din funcția de consilier de conturi și vicepreședinte al Autorității de Audit.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 3 march 2021, 17:34
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro