Dan Claudiu Tănăsescu
Dan Claudiu Tănăsescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 december 2004 - 3 december 2008
speeches of:Dan Claudiu Tănăsescu
records found:373 in 116 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6
21.
Sittings of the Senate of February 19, 2007
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea actului adițional la contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente și mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru semnarea acestuia (dezbaterile se vor relua în ședința din 22 februarie a.c.). relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Claudiu Tănăsescu relevant paragraphes
22.
Sittings of the Senate of February 12, 2007
relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea unei societăți de profil pentru distribuția apei potabile și canalizare în regiunile rurale. relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Claudiu Tănăsescu relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe cale ferată neutilizate de către pensionari. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. relevant paragraphes
23.
Sittings of the Senate of February 6, 2007
relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 529/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința plenului din 8 februarie a.c.). relevant paragraphes
  Adoptarea Propunerii legislative privind sprijinirea localităților aflate pe traseul drumurilor naționale pentru iluminat public. relevant paragraphes
24.
Sittings of the Senate of December 13, 2006
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 318/2003, legea energiei electrice (retrimiterea la Comisia economică, industrii și servicii). relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a Unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă. relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM '' S.A.. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României. relevant paragraphes
25.
Sittings of the Senate of December 6, 2006
relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între România și Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg, la 5 mai 2006. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 1, art. 16 și art. 17 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 465/2001 care aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru declararea zonei "Mehedințiul de sub munte - zonă strategică de turism". relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 490/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale. relevant paragraphes
  Adoptarea Propunerii legislative privind completarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic, aprobată prin Legea nr. 529/2004. relevant paragraphes
26.
Sittings of the Senate of November 14, 2006
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 351/2004, legea gazelor. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 82 din 15/04/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. relevant paragraphes
  Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 47 din 17/03/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România". relevant paragraphes
27.
Sittings of the Senate of November 6, 2006
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterii și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Horticola" S.A. București de la Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. relevant paragraphes
28.
Sittings of the Senate of November 1, 2006
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterii și respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și modificarea altor legi. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru abrogarea unor dispoziții din alte acte normative din domeniul sanitar. relevant paragraphes
29.
Sittings of the Senate of October 30, 2006
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova, la 30 noiembrie 1996 și intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002, privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului internațional și a Organizației de Telecomunicații Spațiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 307/1972. relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Claudiu Tănăsescu relevant paragraphes
30.
Sittings of the Senate of October 26, 2006
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a unor tratate internaționale în domeniul comerțului și cooperării economice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului la Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena, la 8 iulie 2005, prin Actul Final al Conferinței pentru analiza și adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena, la 8 iulie 2005. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea alineatului (4) al articolului 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterii proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului. relevant paragraphes
31.
Sittings of the Senate of October 23, 2006
relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Claudiu Tănăsescu relevant paragraphes
32.
Sittings of the Senate of October 19, 2006
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative de modificare a Legii nr. 60/1991 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 888/2004 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. relevant paragraphes
33.
Sittings of the Senate of October 16, 2006
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice. relevant paragraphes
34.
Sittings of the Senate of October 2, 2006
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatori: relevant paragraphes
    Claudiu Tănăsescu - "Furtul Aeroportului Băneasa". relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru societățile din industria berii. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2006 - 2010, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeană (TER) privind fondul de cooperare și creditare", semnat la Geneva, la 17 decembrie 1992. relevant paragraphes
35.
Sittings of the Senate of September 21, 2006
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri. relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative privind autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie. relevant paragraphes
36.
Sittings of the Senate of September 18, 2006
relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Claudiu Tănăsescu relevant paragraphes
37.
Sittings of the Senate of September 13, 2006
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative peentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare. relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind Zona Metropolitană București + Ilfov, proiectului de Lege - Legea Zonei Metropolitane București, proiectului de Lege privind zonele metropolitane (votul pe rapoarte și votul pe legi se vor da în ședința de joi, 14 septembrie a.c.). relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 490/2002. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind acordarea de miere de albine pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de patru ore, precum și pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat. relevant paragraphes
38.
Sittings of the Senate of September 11, 2006
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Erevan, la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku, la 8 septembrie 1998. relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: relevant paragraphes
    Claudiu Tănăsescu relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de acțiune în domeniul energiei "Energie Inteligentă - Europa" (2003 - 2006), semnat la București, la 5 decembrie 2005, și la Bruxelles, la 12 decembrie 2005. relevant paragraphes
39.
Sittings of the Senate of September 7, 2006
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism, în subordinea Guvernului României. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe cale ferată neutilizate de către pensionari. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați". relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. relevant paragraphes
40.
Sittings of the Senate of September 6, 2006
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, republicată. relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 351/2004 privind legea gazelor (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința plenului din 7 septembrie a.c.). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea I - Rețele de Transport (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința plenului din 7 septembrie a.c.). relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea art. 174, alin. (3) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 3 march 2021, 19:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro