Adrian Tudor Moroianu Geamăn
Adrian Tudor Moroianu Geamăn
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:22 novembre 1996 - 14 novembre 2000
speeches of:Adrian Tudor Moroianu Geamăn
records found:152 in 41 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 28, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă instituită prin Hotărârea Parlamentului României nr.23/2000. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 30, 1999
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Adrian Tudor Moroianu-Geamăn - reluarea unor date privind "cazul SUNOIL"; relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 28, 1999
relevant paragraphes
  Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind Legea educației fizice și sportului. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative pentru reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole și cu destinație forestieră în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar, nr.18/1991, republicată. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 1999
relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1997 pentru modificarea și completarea Legii învățământului, nr.84/1995. (Amânarea votului final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 11, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ca poliție politică. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 1999
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.27/1999 pentru modificarea art.27 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 1999
relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri ale Executivului la întrebări adresate de către deputați. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 23, 1999
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Adrian Tudor Moroianu Geamăn - despre eșecurile politicii bugetare și financiare a Guvernului; relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 29, 1998
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Hotărâre pentru constituirea unei Comisii de anchetă privind modul de privatizare a ROMTELECOM (Respingerea hotărârii.) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 1998
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței, nr.114/1996. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 1998
relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Bulgaria la Acordul central-european de comerț liber, semnat la Sofia, la 17 iulie 1998;
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege:
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național;
 • proiectul de Lege privind protecția noilor soiuri de plante;
 • proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1997 pentru modificarea și completarea Legii învățământului, nr.84/1995;
 • proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților;
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru prevenirea și sancționarea folosirii sistemului financiar-bancar în scopul spălării banilor;
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investițiilor directe;
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice;
 • raportul de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligațiuni de stat în valută de pe piața internă;
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1997 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 pentru executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea 108/1996;
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni;
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit;
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonaței Guvernului nr.22/1996 privind actualizarea și completarea regimului general al contabilității;
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/1998 pentru modificarea Legii sanitar-veterinare nr.60/1974;
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/1998 privind instituirea cu caracter temporar a unei suprataxe vamale la importul de bunuri;
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor de studii și a titlurilor științifice acordate de instituții de învățământ, acreditate în România și Republica Ungară, semnată la București la 6 iunie 1997;
 • proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/1998 pentru acceptarea de către România a proiectului celui de-al 4-lea amendament la statutul Fondului Monetar Internațional, aprobat prin Rezoluția Consiliului Guvernatorilor nr.52-4 din 23 septembrie 1977;
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.110/1998 pentru ratificarea Convenției privind înființarea Biroului European de Telecomunicații, adoptată la Copenhaga la 1 septembrie 1996;
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 24 noiembrie 1997.
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind responsabilitatea ministerială. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 23, 1998
relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.92/1997 privind stimularea investițiilor directe (Amânarea votului final.) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 1998
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 16-20 noiembrie 1998. relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 1998
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investițiilor directe. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 29, 1998
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 2-6 noiembrie 1998 (În proiect.) relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la București la 12 decembrie 1997;
 • Proiectul de lege privind finanțarea activității generale a penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției și a unităților subordonate acesteia;
 • Proiectul de Lege privind permisele de muncă;
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/1998 privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior S.A., potrivit legislației în vigoare până la data de 31 decembrie 1989;
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 127/1998 privind măsuri pentru oprirea subcapitalizării, prin rectificarea bilanțului contabil pe anul 1997 la Banca Română de Comerț Exterior S.A., BANCOREX;
 • Proiectul de Lege pentru protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe;
 • La Biroul permanent al Camerei Deputaților a fost înregistrată propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/1997, a asigurărilor sociale de sănătate, inițiată de un număr de 12 deputați (procedura de urgență);
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/1998 pentru ratificarea Acordului European privind marile căi navigabile de importanță internațională (AGN), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996;
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/1998 pentru ratificarea Protocolului la Acordul European din 1998 privind marile linii de transport internațional combinat și instalații conexe (AGTC), privind transportul combinat pe căi navigabile interioare;
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la Convenția Internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, adoptată la Conferința Internațională din 1979 privind căutarea și salvarea pe mare, organizată de Organizația Maritimă Internațională la Hamburg, în perioada 9 - 27 aprilie 1979;
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/1998 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997 - 2000 și la extensiile ulterioare ale Acordului de Cooperare pentru administrarea fondului autostrăzii Trans-Europene Nord-Sud (TEM), semnat la Geneva la data de 18 decembrie 1991;
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/1998 pentru ratificarea Acordului privind adoptarea de condiții uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere și recunoașterea reciprocă a acestor inspecții, încheiat la Viena la 13 noiembrie ;
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaționale de produse perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970;
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1a), 14 alin. 1 și 14 alin. 3 b) ale Acordului European din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ATR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993;
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1998 pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori modificând Acordul sub formă de schimb de scrisori dintre România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 7 aprilie 1998;
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 108/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru cooperarea economică internațională - Japonia privind proiectul de dezvoltare a Portului Constanța Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998;
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 109/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acrodului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională - Japonia privind proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998.
relevant paragraphes
20.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 28, 1998
relevant paragraphes
  Prezentarea raportului Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea desfășurată în anul 1996. relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 16 janvier 2021, 17:12
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro