Alexandru Sassu
Alexandru Sassu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:22 novembre 1996 - 14 novembre 2000
speeches of:Alexandru Sassu
records found:138 in 57 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 28, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă instituită prin Hotărârea Parlamentului României nr.23/2000. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 4, 2000
relevant paragraphes
  Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 12, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 12-16 iunie 2000. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2000
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege și rapoarte ale comisiilor de mediere:
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu;
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte;
 • propunerea legislativă privind structura personalului Curții Constituționale;
 • proiectul de Lege privind constituirea și organizarea clerului militar;
 • proiectul de Lege pentru modificarea articolului 11 alineatul 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
 • proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/1999 privind instituirea medaliei comemorative 150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu;
 • propunerea legislativă pentru completarea art.8 din Legea nr.71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat;
 • proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982;
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993;
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Deciziilor nr. 5/1997 și nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS);
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 ianuarie 1998;
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, adițional la Acordul dintre Republica Socialistă România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanțiilor în legătură cu Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999;
 • proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnată la București la 17 decembrie 1998;
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare;
 • proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 și a Protocolului Adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999;
 • proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupției (GRECO), instituit prin Rezoluția Consiliului Europei nr.(99) 5 din 1 mai 1999;
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism și la Asociația de Promovare Turistică Internațională "Die Donau";
 • proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților - asistenți și ale celorlalte categorii de personal;
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind regimul străinilor în România;
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989;
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere și la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere.
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii inițiate de 71 deputați cu privire la politica Guvernului României în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital majoritar de stat și la rolul F.P.S. în acest domeniu (supunerea la vot; respingerea moțiunii). relevant paragraphes
5.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 8, 2000
relevant paragraphes
  Adoptarea textelor aflate în divergență la proiectul de Lege privind sistemul național de decorații al României. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 7, 2000
relevant paragraphes
  Amânarea dezbaterii raportului Comisiei de mediere la proiectul de lege privind pensionarea anticipată cu diminuarea cuantumului pensiei. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 6, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi, cu modificări, pentru zilele de 6,7 și 9 martie 2000. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 29, 2000
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.48/1992, a audiovizualului (returnată comisiei). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian (amânarea votului final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 15, 1999
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii semnate de 64 de deputați, având ca obiect "Politicile educaționale promovate prin manualele de Istoria românilor" (respingerea, prin vot, a moțiunii). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 19, 1999
relevant paragraphes
  Proiectul de lege privind Codul dezvoltării și utilizării tehnologiilor informației (remis comisiei). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 1999
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind codul dezvoltării și utilizării tehnologiilor informației (amânarea dezbaterilor.) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 7, 1999
relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Amânarea votului final.) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 24, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. relevant paragraphes
15.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 12, 1999
relevant paragraphes
  Prezentarea (în sinteză) a raportului Comisiei parlamentare de anchetă privind evaluarea situației Societății Române de Televiziune. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 4, 1999
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii semnate de 56 de deputați aparținând Grupului parlamentar al PDSR (Moțiunea "protecția socială". Respingerea moțiunii.) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 22, 1998
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 1998
relevant paragraphes
  Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligațiuni de stat în valută, de pe piața internă. (Amânarea dezbaterilor.) relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.27/1998 privind preluarea la datoria publică internă a sumei datorate de către Curtea Supremă de Justiție, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerț Exterior (BANCOREX) S.A., pentru exproprierea imobilului situat în municipiul București, strada Batiștei nr.25, sector 2. relevant paragraphes
  Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.92/1997 privind stimularea investițiilor directe (Amânarea dezbaterilor.) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 1998
relevant paragraphes
  Aprobarea cererii Guvernului de retragere a procedurii de urgență, aprobată de Camera Deputaților la proiectul de Lege privind restituirea în natură sau prin echivalent a unor imobile preluate în mod abuziv de către stat. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 1998
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională de Telecomunicații - ROMTELECOM - S.A., semnat la Luxembourg și la București la 12 și respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent tranșei a II-a, privind finanțarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicațiilor. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1998 pentru aderarea României la Statutul Organizației Intereuropene a Administrațiilor Fiscale, adoptat la Casta Papiernicka, Slovacia la 29 septembrie 1997. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind serviciile aeriene, semnat la București la 20 ianuarie 1998. relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 16 ao?t 2022, 22:43
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro