Cristian-Sorin Dumitrescu
Cristian-Sorin Dumitrescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:22 november 1996 - 14 november 2000
speeches of:Cristian-Sorin Dumitrescu
records found:1281 in 35 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 20, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000 (Anexa nr.3/22; art.8 alin.3; art.22 alin.4; Anexa nr.3/57; Anexa nr.3/35; art.23 lit.c); art.31.) relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 18, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000 (Anexele nr.3/01 - 3/17) relevant paragraphes
3.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 12, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000 (Art.1-art.9.) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 6, 2000
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 1, 1999
relevant paragraphes
  Adoptarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare;
 • Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților;
 • Legea privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului;
 • Legea privind ajutorul de stat;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996;
 • Legea privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor;
 • Legea cu privire la salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie;
 • Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1998 cu privire la modificarea și completarea unor reglementări referitoare la accize și taxa pe valoarea adăugată;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1997 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/1998 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale.
relevant paragraphes
  Adoptarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1997 pentru modificarea și completarea Legii învățământului, nr.84/1995. relevant paragraphes
  Raportul directorului Serviciului Român de Informații privind îndeplinirea atribuțiilor acestui serviciu în perioada mai 1997 - mai 1998 (Aprobarea amânării acestui punct de pe ordinea de zi). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 1999
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 14, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor. relevant paragraphes
8.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 16, 1999
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii bugetului de stat (anexa I și II) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 relevant paragraphes
  Introducerea pe ordinea de zi și adoptarea Hotărârii privind exercitarea, în continuare, a mandatului membrilor Curții de Conturi relevant paragraphes
9.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 15, 1999
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1999 (Anexa 3/25 - anexa 3/66; reluarea votului asupra art.2 alin.4; art.7; art.13; art.16 alin.2; art.24; art.64.) relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 12, 1999
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1999 (art. 18 - art. 56; art. 32 nevotat). relevant paragraphes
11.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 11, 1999
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1999 (art.16 alin 2 - art.20) relevant paragraphes
12.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 10, 1999
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1999 (art 14 alin.2, art.16 alin.1 - se amână discuția asupra alin. 2 - art.17, art.18 alin 1 - nevotat - ) relevant paragraphes
13.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 8, 1999
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1999 (art. 1-art. 9 alin. 1, nevotat) relevant paragraphes
14.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 7, 1999
relevant paragraphes
  Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1999 (Dezbateri generale.) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 17, 1998
relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru (orele 9-13,30) relevant paragraphes
16.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 16, 1998
relevant paragraphes
  Aprobarea înlocuirii domnului deputat Adrian Severin cu domnul deputat Cristian Rădulescu, ca membru în Adunarea Parlamentară O.S.C.E relevant paragraphes
17.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of November 26, 1998
relevant paragraphes
  Modificări în componența nominală a delegației Parlamentului României la Adunarea parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 14, 1998
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Hotărârii privind aprobarea de către Parlament a accesului în spațiul aerian al României relevant paragraphes
  Numirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune; depunerea jurământului de către președintele numit relevant paragraphes
19.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 7, 1998
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Australia și a Grupului parlamentar de prietenie cu Portugalia. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comun al Comisiei juridice de disciplină și imunități a Camerei Deputaților și al Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului asupra Deciziei Curții Constituționale nr.95/1998 privind neconstituționalitatea art.87 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului. relevant paragraphes
  Numirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune și depunerea jurământului de către președintele numit (Efectuarea unui tur de scrutin pentru candidatura doamnei Lucia Hossu-Longin. Neîntrunirea numărului de voturi necesare pentru numirea ca președinte al Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune.) relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a Comisiei privind aplicarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 republicată. relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană. relevant paragraphes
20.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of July 8, 1998
relevant paragraphes
  Adoptarea Hotărârii privind numirea Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune. relevant paragraphes
  prezentarea raportului Consiliului Legislativ asupra activității desfășurate în anul 1997. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.2/1998 privind aprobarea participării unor unități și subunități din armatele altor state la aplicații, exerciții și activități de pregătire în comun cu unități și subunități ale Armatei României, pe teritoriul național, în perioada martie - decembrie 1998. relevant paragraphes
  Adoptarea Hotărârii privind propunerea primului-ministru referitoare la numirea ministrului sănătății (Domnul Hajdu Gabor.) relevant paragraphes
  Convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară, la cererea Biroului permanent, în data de 9 iulie 1998. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere (din partea Camerei Deputaților) pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la următoarele proiecte de lege:
 • proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale;
 • proiectul de Lege privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.
relevant paragraphes
  Adoptarea Hotărârii pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.13/1998 privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe și alegerea membrilor acesteia. relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de către membrii aleși în Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune. relevant paragraphes
  Aprobarea Hotărârii pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.18/1996 privind modificarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Inițiativa Central Europeană - Dimensiunea Parlamentară. relevant paragraphes
  Adoptarea Hotărârii privind mandatul membrilor Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României. relevant paragraphes
  Adoptarea Hotărârii pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.15/1996, cu modificările ulterioare, privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană. relevant paragraphes
  Adoptarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997. relevant paragraphes
  Adoptarea Hotărârii privind numirea unor membri în Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege privind dezvoltarea regională în România;
 • Lege privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a Fondului pentru finanțarea lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000;
 • Lege privind acordarea de sprijin comunității românești de pretutindeni;
 • Lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;
 • Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României.
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Hotărâre privind aprobarea intrării și staționării pe teritoriul României a două divizioane de rachete antiaeriene ale Armatei Naționale a Republicii Moldova pentru executarea unor activități de pregătire pentru luptă și trageri antiaeriene. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru data de 8 iulie 1998. relevant paragraphes
  Informare privind proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
 • proiectul de Lege privind organizarea sesiunii extraordinare a examenului de bacalaureat în 1998 (procedură de urgență);
 • proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii Curții Supreme de Justiție nr.56/1993 (procedură de urgență).
relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 26 january 2022, 23:36
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro