Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Interogare > Rezultate

Rezultate interogare

  Criteriile de interogare selectate:
ședințele:Camerei Deputaților și Senatului
din perioada:11 decembrie 2000 - 6 decembrie 2004
vorbitor:Nicolae Păun
înregistrări găsite:9 la 9 puncte din sumarele a 7 ședințe

Legenda 
acces la paragrafele relevante pentru interogare
acces la textul complet al punctului din sumar
acces la textul complet al subpunctului din sumar
1.
Ședința Camerei Deputaților din 30 septembrie 2002
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru formularea unei declarații privind recunoașterea de către România a competenței Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art.14 din Convenția Internațională pentru Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare Rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, la New York, la 21 decembrie 1965. pasajele relevante
2.
Ședința Camerei Deputaților din 18 martie 2002
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru retragerea rezervelor formulate de România la cele patru Convenții de la Geneva din 12 august 1949 pentru protecția victimelor de război. pasajele relevante
3.
Ședința solemnă a Camerei Deputaților din 26 februarie 2002
pasajele relevante
  Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către deputați. pasajele relevante
4.
Ședința Camerei Deputaților din 5 februarie 2002
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind abrogarea art. 71 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase. pasajele relevante
5.
Ședința Camerei Deputaților din 16 octombrie 2001
pasajele relevante
  Intervenții ale domnilor deputați: pasajele relevante
    Nicolae Păun - relatarea unor evenimente care au avut "ca țintă izolarea sau segregarea cetățenilor români de etnie romă"; pasajele relevante
6.
Ședința Camerei Deputaților din 4 iunie 2001
pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind activitățile religioase desfășurate în cadrul misiunilor diplomatice (amânarea votului final). pasajele relevante
7.
Ședința Camerei Deputaților din 6 februarie 2001
pasajele relevante
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România, și a anexei Ordonanței de urgență nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România (retrimis comisiei). pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România (amânarea votului final). pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Oviedo la data de 4 aprilie 1997 și a Protocolului adițional la Convenția europeană privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la interzicerea clonării ființelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998. pasajele relevante