Ioan Aurel Rus
Ioan Aurel Rus
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Ioan Aurel Rus
records found:262 in 75 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Sittings of the Senate of October 25, 2004
relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
  • Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice;
  • Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor;
  • Lege privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă;
  • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha. producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha. inclusiv.
relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of October 21, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, ale micilor comunități de enoriași în dispersare, aparținând unităților de cult oficial recunoscute în țară. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of October 7, 2004
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor generale și adoptarea amendamentelor la proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului (votul pe raport și pe proiectul de lege se amână pentru ședința plenului Senatului de luni, 11 octombrie 2004). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of October 4, 2004
relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările și interpelările adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of September 27, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de către domnii senatori: relevant paragraphes
    George Mihail Pruteanu - jurnalul de știri al televiziunii publice din 24 septembrie a.c.; relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of September 20, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții (retrimiterea la comisie). relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Ioan Aurel Rus relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri domnii senatori: relevant paragraphes
    Ioan Aurel Rus - de la Eugen Dogariu, secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Ion Solcanu - Consiliul de Administrație al Băncii Naționale; Catedrala Mântuirii Neamului. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of September 9, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art.3 din Decretul-Lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) (retrimiterea la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of September 6, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind Statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii. relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind Statutul aleșilor locali. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Ioan Aurel Rus - condițiile grele de trai ale rromilor; relevant paragraphes
  Aprobarea modificărilor în componența unor comisii permanente, aduse la cunoștința plenului de către Grupurile parlamentare PD, PRM și PSD. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of August 30, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2004 pentru reglementarea unor măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of June 28, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Ioan Aurel Rus relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of June 24, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind instituția prefectului. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of May 24, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Adrian Păunescu relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Ioan Aurel Rus relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of May 19, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of May 17, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind pensiile ocupaționale relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Ioan Aurel Rus relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art. 138 si art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of May 10, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatorii: relevant paragraphes
    Ioan Aurel Rus relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of May 3, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență apărute la proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii publice și liniștii publice. relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență apărute la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of April 8, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor aflate în divergență la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of April 5, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor. relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of April 1, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri relevant paragraphes
  Domnul senator Ioan Aurel Rus, Grupul parlamentar P.R.M., depune moțiunea "Statuia celor 13 generali unguri care au ucis 40 de mii de români nu are ce căuta pe teritoriul României relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind salarizarea clerului relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of March 18, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 20 may 2022, 13:13
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro