Gheorghe Buzatu
Gheorghe Buzatu
Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002
Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Interogare > Rezultate Versiunea pentru printare

Rezultate interogare

  Criteriile de interogare selectate:
ședințele:Camerei Deputaților și Senatului
din perioada:11 decembrie 2000 - 6 decembrie 2004
vorbitor:Gheorghe Buzatu
înregistrări găsite:1668 la 456 puncte din sumarele a 66 ședințe

Legenda 
acces la paragrafele relevante pentru interogare
acces la textul complet al punctului din sumar
acces la textul complet al subpunctului din sumar
1 2 3 4
1.
Ședința Senatului din 6 decembrie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectelor de Lege privind înființarea Universității "Mihail Kogălniceanu" din municipiul Iași, județul Iași, Universității "Mihai Eminescu" din municipiul Timișoara, județul Timiș, Universității "Dimitrie Cantemir " din municipiul Târgu-Mureș, județul Mureș, Universității "Artifex" din municipiul București și Universității "Athenaeum" din municipiul București. pasajele relevante
  Declarații politice rostite de domnii senatori : pasajele relevante
    Gheorghe Buzatu - cuvânt de rămas bun la sfârșit de mandat parlamentar și unele neîmpliniri ale legislaturii 2000 - 2004. pasajele relevante
2.
Ședința Senatului din 30 noiembrie 2004
pasajele relevante
  Declarații politice: pasajele relevante
    Gheorghe Buzatu - Marea Unire și parlamentarismul românesc. pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectelor de Lege privind înființarea Universității Româno-Germane din municipiul Sibiu, județul Sibiu, Universității "Bogdan Vodă " din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, Universității "Andrei Șaguna" din municipiul Constanța, județul Constanța și Institutului Teologic Baptist din București. pasajele relevante
3.
Ședința Senatului din 8 noiembrie 2004
pasajele relevante
  Declarații politice rostite de domnii senatori: pasajele relevante
    Gheorghe Buzatu - atmosfera în care se desfășoară campania electorală: informații reale și false despre candidații prinși în cursa electorală, programe politice, societăți și ligi de tot felul și abundența insultelor. pasajele relevante
4.
Ședința Senatului din 3 noiembrie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM"- S.A. București. pasajele relevante
  Respingerea procedurii de urgență pentru dezbaterea proiectului de Lege pentru reglementarea situației juridice a bunurilor care au aparținut fostului suveran al României, Mihai I. pasajele relevante
5.
Ședința Senatului din 27 octombrie 2004
pasajele relevante
  Probleme organizatorice: Radu F. Alexandru, Gheorghe Buzatu. pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii Arhivelor Naționale. pasajele relevante
6.
Ședința Senatului din 20 septembrie 2004
pasajele relevante
  Declarații politice rostite de către domnii senatori: pasajele relevante
    Gheorghe Buzatu - teza de doctorat a lui Petre Mihail Mihăilescu "Rusia-România și Marea Neagră". pasajele relevante
7.
Ședința Senatului din 13 septembrie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea proiectului de Lege privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care acesta le are în administrare, în vederea formulării de amendamente pentru o lege-cadru (retrimiterea la comisie - la solicitarea Grupului parlamentar UDMR). pasajele relevante
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de Lege privind Codul civil. pasajele relevante
8.
Ședința Senatului din 6 septembrie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționara unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu -Sisești". pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind ratificarea Protocolului de amendare a Convenției europene pentru reprimarea terorismului, adoptat la Strasbourg, la 15 mai 2003. pasajele relevante
9.
Ședința Senatului din 30 august 2004 (sesiune extraordinară)
pasajele relevante
  Dezbaterea și retrimiterea la Comisia juridica de numiri, disciplină, imunități și validări a proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, semnat la București, la 30 ianuarie 2002. pasajele relevante
10.
Ședința Senatului din 28 iunie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru completarea art. 4 al Legii nr. 752/2001 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române pasajele relevante
11.
Ședința Senatului din 1 iunie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea propunerii legislative privind completarea Legii nr. 44/1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.(Votul final în ședința viitoare.) pasajele relevante
12.
Ședința Senatului din 26 mai 2004
pasajele relevante
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (retrimiterea la comisiile sesizate în fond ) pasajele relevante
13.
Ședința Senatului din 17 mai 2004
pasajele relevante
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri la întrebări și interpelări senatorii: pasajele relevante
    Maria Ciocan - de la Adam Crăciunescu - secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pasajele relevante
  Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor proiecte de lege:
 • proiectul de Lege privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare;
 • proiectul Legii privind consolidarea pieței de capital;
 • proiectul de Lege privind instituția prefectului
pasajele relevante
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind executarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România pasajele relevante
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Legea privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor;
 • Legea privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea actului adițional la contractul de vânzarecumpă rare de acțiuni nr. 1.479/1997 și pentru soluționarea amiabilă a litigiului arbitral inițiat de "Pol Am Pack" - S.A., Polonia, în fața Curții Permanente de Arbitraj de la Haga;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației României ca membru fondator la Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (I.N.S.M.E.);
 • Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2004 privind autorizarea unor împrumuturi;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii;
 • Legea pentru completarea art. 1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
 • Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003;
 • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
pasajele relevante
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri la întrebări și interpelări senatorii: pasajele relevante
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (retrimiterea la comisie) pasajele relevante
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind pensiile ocupaționale pasajele relevante
  Declarații politice rostite de senatorii: pasajele relevante
    Ioan Aurel Rus pasajele relevante
    Radu Alexandru Feldman pasajele relevante
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 12 noiembrie 2003 pasajele relevante
  Declarații politice rostite de senatorii: pasajele relevante
    Adrian Păunescu pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România și Oficiul European de Poliție, semnat la București la 25 noiembrie 2003 pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pasajele relevante
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției pasajele relevante
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional pasajele relevante
  Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 17-23 mai a.c. pasajele relevante
  Declarații politice rostite de senatorii: pasajele relevante
    Gheorghe Buzatu pasajele relevante
  Declarații politice rostite de senatorii: pasajele relevante
    Vintilă Matei pasajele relevante
    Constantin Toma pasajele relevante
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art. 138 si art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate pasajele relevante
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice pasajele relevante
  Declarații politice rostite de senatorii: pasajele relevante
    Pete Ștefan pasajele relevante
    Szabó Károly Ferenc pasajele relevante
    Liviu-Doru Bindea pasajele relevante
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri la întrebări și interpelări senatorii: pasajele relevante
    Radu Alexandru Feldman - de la Ioan Opriș - secretar de stat în Ministerul Culturii și Cultelor pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea Imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice pasajele relevante
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă pasajele relevante
  Declarații politice rostite de senatorii: pasajele relevante
    Constantin Găucan pasajele relevante
14.
Ședința Senatului din 3 mai 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. pasajele relevante
  Dezbateri asupra propunerii legislative privind regimul activităților de lobby (retrimiterea la comisia de specialitate) pasajele relevante
15.
Ședința Senatului din 22 aprilie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea propunerii legislative privind studierea istoriei în învățământului preuniversitar (retrimiterea la comisie) pasajele relevante
16.
Ședința Senatului din 19 aprilie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea propunerii legislative privind cercetarea sociologică, demo-economică și politică a opiniei publice (retrimiterea la Comisia pentru învățământ și știință) pasajele relevante
17.
Ședința Senatului din 13 aprilie 2004
pasajele relevante
  Declarații politice rostite de senatorii: pasajele relevante
    Gheorghe Buzatu pasajele relevante
  Dezbaterea și respingerea moțiunii simple "Statuia celor 13 generali unguri, care au ucis 40.000 de români, n-are ce căuta pe teritoriul României" - inițiată de Partidul România Mare pasajele relevante
18.
Ședința Senatului din 22 martie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii petrolului pasajele relevante
19.
Ședința Senatului din 18 martie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind schimbarea denumirii satului Dumbrava, comuna Ciugud, județul Alba, în Limba pasajele relevante
20.
Ședința Senatului din 24 februarie 2004
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" pasajele relevante

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 28 noiembrie 2021, 17:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro