Liviu-Doru Bindea
Liviu-Doru Bindea
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Liviu-Doru Bindea
records found:202 in 47 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Senate of December 6, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2004 privind susținerea proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Șes-Borșa", județele Satu-Mare și Maramureș. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of November 1, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice: relevant paragraphes
    Iuliu Păcurariu - cazul Miron Cozma; - repartizarea fondurilor la dispoziția Guvernului către unitățile administrației locale. relevant paragraphes
    Doru Liviu Bindea - cazul Miron Cozma. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterii și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale ROMAN - S.A. Brașov și constituirea unui parc industrial pe platforma Societății Comerciale Roman-S.A. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of October 21, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subvențiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenții care locuiesc în alte spații decât căminele instituțiilor de învățământ superior de stat. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of October 14, 2004
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of October 4, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice formulate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Liviu Doru Bindea - Consiliul Național al PRM din 3.10.2004 și oferta politică și electorală a președintelui partidului, Corneliu Vadim Tudor. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of September 30, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind statutul asistentului social. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (retrimiterea la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială pentru întocmirea unui raport complet). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of September 27, 2004
relevant paragraphes
  Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art.3 din Decretul-Lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică). (Retrimiterea la Comisia juridică de numiri, disciplină, imunități și validări și la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități pentru elaborarea unui raport comun suplimentar). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of September 23, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind salarizarea personalului care gestionează fonduri comunitare. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (restituirea la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru întocmirea unui raport comun și la Comisia pentru buget, finanțe și bănci pentru aviz). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of September 20, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții (retrimiterea la comisie). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of September 16, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of September 13, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care acesta le are în administrare, în vederea formulării de amendamente pentru o lege-cadru (retrimiterea la comisie - la solicitarea Grupului parlamentar UDMR). relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de Lege privind Codul civil. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Doru Liviu Bindea - situația precară a cadrelor didactice. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of September 9, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art.11 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art.3 din Decretul-Lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) (retrimiterea la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of August 31, 2004
relevant paragraphes
  Dezbateri generale și retrimiterea la Comisia juridica, de numiri, disciplină, imunități și validări a proiectului de Lege privind Codul civil. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of August 30, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței. relevant paragraphes
  Dezbaterea și retrimiterea la Comisia juridica de numiri, disciplină, imunități și validări a proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, semnat la București, la 30 ianuarie 2002. relevant paragraphes
  Dezbaterea și retrimiterea la comisie a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of June 29, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of June 22, 2004
relevant paragraphes
  Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea proiectului de Lege privind fondurile de pensii administrate privat. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru declararea ca oraș a comunei Dragomirești, județul Maramureș. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of May 17, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Liviu-Doru Bindea relevant paragraphes
  Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor proiecte de lege:
  • proiectul de Lege privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare;
  • proiectul Legii privind consolidarea pieței de capital;
  • proiectul de Lege privind instituția prefectului
relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of May 10, 2004
relevant paragraphes
  Numirea domnului senator Ion Predescu în funcția de judecător la Curtea Constituțională relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și respingerea propunerii legislative privind cercetarea sociologică, demoeconomică și politică a opiniei publice relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului Legii privind regimul armelor și al munițiilor (retrimiterea la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranța națională și la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru aviz) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of April 19, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Liviu Doru Bindea relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of April 15, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind trecerea satelor Dobricel și Dumbrăvița din componența comunei Căianu Mic în componența comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind modificarea articolului 2 din Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 21 september 2020, 15:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro