Alexandru Kereskényi
Alexandru Kereskényi
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Alexandru Kereskényi
records found:115 in 45 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Senate of November 15, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of October 27, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii Arhivelor Naționale. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of October 21, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege - Legea cooperației agricole. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of September 20, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Kereskenyi Alexandru - "Vestigii sătmărene pe lista monumentelor istorice din România. relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of September 6, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind Statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii. relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind Statutul aleșilor locali. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of June 28, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Alexandru Kereskényi relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of June 24, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of June 22, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of June 14, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii Codului penal. relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind instituțiile publice de spectacole și concerte. relevant paragraphes
  Interpelare adresată Guvernului de domnul senator Kereskenyi Alexandru. relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of May 24, 2004
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind instituțiile publice de spectacole și concerte relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of May 19, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of May 17, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind pensiile ocupaționale relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art. 138 si art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of May 6, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind executarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of May 3, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență apărute la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă. relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatorii: relevant paragraphes
    Kereskenyi Alexandru relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență apărute la proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii publice și liniștii publice. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of April 26, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatorii: relevant paragraphes
    Kereskenyi Alexandru relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of April 8, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor aflate în divergență la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of March 22, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii asigurărilor private de sănătate relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of March 18, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of February 12, 2004
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2003 pentru completarea art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of December 15, 2003
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii - Codul fiscal relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 pentru reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală relevant paragraphes
  Aprobarea solicitării Grupului parlamentar U.D.M.R. ca domnul senator Puskás Valentin-Zoltán să fie înlocuit cu domnul senator Pete Ștefan în componența comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență apărute la proiectul Legii - Codul fiscal relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 12 august 2022, 11:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro