Ion Predescu
Ion Predescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Ion Predescu
records found:1819 in 120 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6
1.
Sittings of the Senate of June 14, 2004
relevant paragraphes
  Demisia domnului Ion Predescu din funcția de senator, în urma numirii domniei sale ca judecător la Curtea Constituțională. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of June 1, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura, republicată.(Votul final în ședința viitoare.) relevant paragraphes
  Probleme organizatorice: Notă prezentată plenului de senatorul Antonie Iorgovan de a se lua act de corectarea unei erori materiale la raportul comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracțiunile de falsificare de monede sau de alte valori.(Votul final în ședința viitoare.) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of May 31, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind cazierul judiciar relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției relevant paragraphes
  Validarea mandatului de senator al domnului Vasile Cautiș din Circumscripția electorală nr. 4 Bacău relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of May 26, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii privind asistența socială a persoanelor vârstnice și Legii notarilor publici și a activității notariale relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind abrogarea alin. (8) al art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea art.11 lit. a) din Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic nr. 514/2003 relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege pentru completarea art. 325 din Codul penal relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of May 24, 2004
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind regimul activităților de lobby (aprobarea solicitării de retragere de pe agenda Senatului) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind protecția dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe timp parțial a unor bunuri imobiliare relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind instituțiile publice de spectacole și concerte relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of May 19, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativteritoriale, destinate sediilor partidelor politice relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului Legii privind regimul armelor și al munițiilor relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of May 17, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 12 noiembrie 2003 relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (retrimiterea la comisie) relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea Imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of May 10, 2004
relevant paragraphes
  Numirea domnului senator Ion Predescu în funcția de judecător la Curtea Constituțională relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (dezbaterea se amână pentru o ședință viitoare, la solicitarea inițiatorului) relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea propunerii legislative privind recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și respingerea propunerii legislative privind eternizarea faptelor martirilor, eroilor, luptătorilor pentru libertate, combatanților remarcați și participanților în Revoluția din Decembrie 1989 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. (continuarea dezbaterilor se amână pentru o ședință viitoare, când va fi invitat Nicolae Popa, președintele Curții Constituționale.) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului Legii privind regimul armelor și al munițiilor (retrimiterea la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranța națională și la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru aviz) relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative privind acordarea de drepturi persoanelor care, începând cu 28 iunie 1940, au fost persecutate din motive politice de autoritățile sovietice în Basarabia și Ținutul Herța și care ulterior s-au repatriat în România, redevenind cetățeni români relevant paragraphes
  Adoptarea propunerii legislative privind Ordinul Meritul Agricol și Medalia Meritul Agricol relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of May 6, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind recunoștința față de eroiimartiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 (votul final, într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului Legii privind mandatarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" să exercite atribuțiile instituției publice implicate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale (votul final, într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of April 29, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru completarea art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative privind trecerea unor imobile concesionate din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului și vânzarea acestora. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind Legea turismului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind securitatea generală a produselor. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of April 26, 2004
relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale nr. 347/2002 relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of April 22, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului Legii pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (votul final se va da joi, 29 aprilie a.c.) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind exercitarea profesiei de farmacist, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea proiectului "Săli de sport", semnat la București la 23 ianuarie 2004 și la Paris la 28 ianuarie 2004 relevant paragraphes
  Proiectul Legii privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (amânarea dezbaterii pentru joi, 29 aprilie a.c., în vederea verificării unor inadvertențe și a întocmirii unui raport suplimentar de către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of April 19, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind cercetarea sociologică, demo-economică și politică a opiniei publice (retrimiterea la Comisia pentru învățământ și știință) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind Statutul funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 400/2002 relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind regimul acordării burselor private relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of April 15, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind modificarea articolului 2 din Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind regimul juridic al adopției relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of April 5, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea art. 2,6,8 și 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea art. 61 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of April 1, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind instituirea titlurilor naționale relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 400/2002 (amânarea dezbaterii - se va solicita punctul de vedere al Guvernului) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale relevant paragraphes
  Informare asupra Decizia Curții Constituționale nr. 40/29.01.2004 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și a Deciziei Curții Constituționale nr. 142/24.03.2004 privind constituționalitatea unor prevederi din Regulamentul Senatului, republicat relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind accelerarea judecăților în materia restituirilor proprietăților funciare relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru a aduce unele modificări Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, modificată și completată prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările ulterioare relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of March 29, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 401 din 7 octombrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea art. 15 alin. (2) din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind completarea art. 15 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of March 25, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of March 18, 2004
relevant paragraphes
  Reexaminarea și respingerea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of March 15, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 22 september 2020, 8:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro